h

Successen

De SP zet zich al dertig jaar in voor Weert. En niet zonder resultaat. Op deze pagina wat er in de afgelopen jaren bereikt werd. Voor en samen met gewone mensen.

Foto: Nico van den Bent / SP Weert

 • Vanaf 2018 wordt er jaarlijks een half miljoen euro extra besteed aan armoedebestrijding, de eerste drie jaren zelfs 700.000 per jaar.
 • Geld voor de zorg blijft beschikbaar voor de zorg. De thuiszorg is in Weert ondanks schandalige bezuinigingen vanuit Den Haag overeind gehouden. Mensen in Weert hebben een schoon en leefbaar huis en waarderen de zorg met 7,5
 • Er komt meer stadstoezicht
 • Mensen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm hebben de mogelijkheid om een goedkope ziektekostenverzekering af te sluiten via de gemeente. In de meeste gemeentes bestaat die mogelijkheid slechts tot 110% van de bijstandsnorm.
 • Tientallen zinloze gemeentelijke regeltjes zijn op initiatief van de SP geschrapt.
 • Jongeren tussen de 18 en 21 die bij de gemeente werken verdienen dankzij ROOD en de SP het volwassenenloon in plaats van het jeugdloon. Een volwaardig salaris voor volwaardige werknemers!
 • Weert betaald een eerlijke prijs voor hulp bij het huishouden. Het tarief waarvoor de gemeente bij zorgorganisaties zorg 'inkoopt' is 23,75 euro per uur. De landelijke adviesprijs is 22,46 euro per uur, het daadwerkelijke landelijke gemiddelde is 21,33 euro per uur. Goede zorg voor de mensen en een eerlijk salaris voor de medewerkers!
 • Het Stadstoezicht wordt niet geprivatiseerd.
 • De financiën van de gemeente zijn weer op orde. Er zijn sinds de SP bestuurt geen nieuwe prestigeprojecten meer opgestart die in het verleden de gemeente richting de rode cijfers brachten. Ondanks het puinruimen doormiddel van helaas forse bezuinigingen worden kwetsbare groepen niet geraakt.
 • Want kwetsbare groepen worden geheel ontzien bij gemeentelijke bezuinigingen. Onder andere onze jeugd, ouderen en gehandicapten gaan er op een aantal punten op vooruit. Een bezuiniging van 160.000 euro op armoedebestrijding in 2016 werd door de SP ongedaan gemaakt.
 • De gemeente gaat hulp bieden om aan de hand van het SP-initiatief ‘Weert Signaleert’ met name ouderen uit hun isolement te halen zodat ze de zorg en aandacht krijgen die ze nog hebben.
 • In Weert worden in de periode 2014 - 2018 ruim 800 nieuwe woningen gebouwd. Dat was in de afgelopen twintig jaar nog nooit zo veel. 40% daarvan is sociale huur, concreet 180 huurhuizen in 2017 en 120 in 2018. Een groot deel van de overige woningen is betaalbare koop.
 • Er wordt in 2017 extra geld voor jeugdhulp beschikbaar gesteld om goede zorg te garanderen
 • Alle Weerter basisscholen nemen inmiddels deel aan de succesvolle opvolger van het schoolzwemmen 'Swim2Play'. Alle Weerter kinderen veilig in het water!
 • De houthandel vertrekt uit het Stadspark. Na een meer dan een halve eeuw krijgt Weert een ècht Stadspark.
 • Mensen met een zorgindicatie voor Hulp bij het huishouden kunnen daarbovenop ook in 2017 tegen een lage prijs extra uren zorg kopen. Van de vierentwintig euro per uur betaald de gemeente er veertien en diegene die extra zorg wil tien.
 • Openluchttheater De Lichtenberg wordt na meer dan dertig jaar verval opgeknapt en gaat weer open voor publiek
 • De gehele informatie- en hulpvoorziening op het gebied van werk, zorg, inkomen, welzijn, wonen en schulddienstverlening is gebundeld in één gemeentelijke Vraagwijzer.
 • Binnen de zorg wordt er jaarlijks 100.000 euro beschikbaar gesteld om regeltjes en ‘muren’ te doorbreken aan de hand van ideeën die ontstaan op de werkvloer.
 • Er komt geen fusie tussen de sociale werkbedrijven Risse en Westrom.
 • Weert doet geen zaken met bedrijven of instellingen die (deels) met belastinggeld gefinancierd worden en waarbij bestuurders meer verdienen dan de premier.
 • Onder aanvoering van wethouder Sterk is de Van Hornekazerne verkocht en is er naast het asielzoekerscentrum ruimte voor medegebruik. Ontwikkelingen rond de kazerne op het gebied van bijvoorbeeld recreatie, paardensport en cultuur zijn in een stroomversnelling gekomen zonder dat het de gemeente geld kost.
 • Ruim 400 bomen langs de Roermondseweg in Weert worden niet gekapt.
 • Extra geld voor schuldhulpverlening. In 2016 werd het bedrag dat daaraan jaarlijks wordt besteed verhoogd van 264.000 naar 356.000 euro. Mensen kunnen hiervoor gemakkelijk terecht bij de gemeente.
 • ​Het skatepark in de wijk Leuken is opgeknapt dankzij de inzet van ROOD
 • Weert zet vol in op duurzaamheid. Zo wordt op initiatief van de SP onderzocht of het versneld vervangen van alle bestaande straatlampen door LED-verlichting kan. In 2016 werd het mogelijk gemaakt om windmolens te plaatsen in het buitengebied van Leuken langs de A2. De aanleg van zonneparken op onverkochte grond op industrieterrein De Kempen is een reële mogelijkheid.
 • Weerter carnavalsverenigingen kunnen dankzij een nieuw dak op hun loods aan de Dr. Schaepmansstraat weer droog praalwagens bouwen.
 • Het bedrag dat wordt gegeven aan de Stichting Leergeld en het Jeugdsportfonds Limburg, om kinderen uit arme gezinnen evengoed deel te kunnen laten nemen aan sport-, cultuur en muziekactiviteiten is vanaf 2015 verdubbeld van 40.000 naar 80.000 euro. Ook gaat er vanaf 2016 jaarlijks 40.000 euro naar het Jeugdcultuurfonds Limburg. In 2016 gaat er 50.000 euro naar het  Sociaal Cultureel Fonds waardoor minima toch kunnen deelnemen aan sport- cultuur- en leren zodat niemand in een sociaal isolement terecht hoeft te komen. Bij elkaar opgeteld een uitbreiding en verhoging van jaarlijks 40.000 euro naar 170.000 euro.
 • Zorgindicaties voor Hulp bij het huishouden worden vanaf 2018 verruimd. mensen die nu net 'onder' of net 'boven' het krijgen van een indicatie vallen gaan ook in aanmerking komen. Er wordt per geval apart bekeken wat iemand nodig heeft.
 • Zieke kastanjebomen in Weert worden niet zomaar gekapt. Er wordt een proef uitgevoerd met warmtebehandeling om de kastanjebloedingziekte te stoppen.
 • Parkeren is in Weert op donderdagavond, koopavond, gratis geworden. Parkeertarieven zijn in 2016 niet verder verhoogd en de gemeente heeft de opdracht meegekregen om in 2017 de parkeertarieven te laten dalen.
 • De sloop van sociale huurwoningen in Weert is gestopt. Er worden volop initiatieven voor het bouwen van sociale huurwoningen ontwikkeld, met name in de Binnenstad waar de behoefte het grootst is. Op initiatief van de SP zullen er op meer plekken in Weert tijdelijke huurwoningen geplaatst worden om de woningnood onder met name starters, jonge stellen en alleenstaanden terug te dringen.
 • Parkeergarages gaan doormiddel van speciale filters de lucht in de binnenstad zuiveren en worden daardoor de longen van de stad.
 • Ouders van kinderen die jeugdzorg ontvangen kregen op initiatief van wethouder Sterk de teveel betaalde bijdrage over 2015 terug van de gemeente.
 • Er wordt geen schadelijk gif meer gebruikt voor onkruidbestrijding.
 • Er komen toekomstvisies voor alle zestien wijken en dorpen. Deze visies worden van onderop samen met de mensen, verenigingen, scholen, winkeliers en alle andere betrokkenen opgesteld om de kansen, bedreigingen en wensen voor de komende jaren in kaart te brengen. De visies zijn de meetlat waarlangs alle ontwikkelingen in de wijk of het dorp gelegd kunnen worden.
 • Er is een goed compromis gevonden tussen recreatie en natuur voor de toekomstige inrichting van het Blauwe Meertje

U bent hier