h

Veel complimenten voor ‘Kazernedeal’ tijdens raadsvergadering

3 maart 2016

Veel complimenten voor ‘Kazernedeal’ tijdens raadsvergadering

Na een weekje uitstel stemde de volledige gemeenteraad gisteren in met de verkoop van de Van Hornekazerne aan een groep ondernemers onder de naam Horne Quartier (HQ). De verkoop is het sluitstuk van een ingewikkeld proces dat begon met de sluiting van de KMS in 2014, maar meteen het begin van ontwikkelingen in het gebied Weert-West die de stad en de regio veel goeds gaan brengen.

De SP sprak al eerder haar complimenten uit voor de manier waarop het College van Burgemeester en Wethouders de verslagenheid na het vertrek van de KMS in iets meer dan een jaar omboog in een enorme kans voor Weert. Het voormalige Kazerneterrein wordt de komende vier en een half jaar voor de helft gebruikt als asielzoekerscentrum. In het andere deel worden tal van initiatieven opgestart door HQ. Dit unieke idee van medegebruik is een initiatief van wethouder Paul Sterk.

Vorige week dreigde er even een kink in de kabel te komen. Het Rijksvastgoed Bedrijf (RVB) dat de kazerne eerst aan de gemeente wilde verkopen, die het vervolgens meteen zou doorverkopen aan HQ, dreigde de deal af te blazen. Men zette vraagtekens bij de gang van zaken. Toen al onterecht.

Tijdens een schorsing in de raadsvergadering vorige week woensdag besloot de gemeenteraad daarom een week extra tijd te nemen zodat het College van B&W het RVB kon overtuigen om de plooien glad te strijken.

En dat gebeurde.

De bedenkingen van het RVB hielden geen stand al deed het in Den Haag blijkbaar pijn dat de gemeente een slimme overeenkomst heeft gesloten waar de RVB niets aan overhoudt. Maar 'Weert is al genoeg gepakt door het vertrek van de KMS!'

Tijdens de extra raadsvergadering gisteren was er dan ook niets dan lof voor de overeenkomst en de plannen van HQ. Veel complimenten ook voor wethouder Sterk die het woord deed.

De sluiting van de KMS, die in december 2014 als een hoofdpijndossier op het toen nieuwe college van SP, VVD en Weert Lokaal afkwam is in dik een jaar tijd omgebogen tot de grootste kans op het gebied van werkgelegenheid, cultuur, sport, zorg en toerisme voor Weert in jaren. En ook de opvang van asielzoekers blijft de komende viereneenhalf jaar een centrale rol spelen in het geheel.

Op initiatief van de SP en de VVD werd er tijdens de vergadering een motie (voorstel) ingediend om de ontwikkelingen op het kazerneterrein als een aanjager te gebruiken voor het hele gebied Weert West. Mat name voor het openluchttheater de Lichtenberg. Die motie werd ook door alle partijen in de gemeenteraad ondersteund.

Foto: Nico van den Bent / SP Weert

De SP hielp vorig jaar alvast mee met het opknappen van de Lichtenberg

U bent hier