SP Weert

Weerter SP’ers bespreken programma en lijst Kamerverkiezingen

23-10-2016Zo’n twintig Weerter SP’ers kwamen afgelopen vrijdag bij elkaar om het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar te bespreken. Afdelingsvoorzitter en kandidaat-Kamerlid Bert Peterse leidde de discussie.

› Lees verder

Weert gaat met sprongen vooruit

13-10-2016Een mooi betoog vandaag van wethouder Van Eersel  die in een uurtje raadsleden meenam langs alle plannen voor Weert. Alle plannen? Ja, zeker op het gebied van stadsontwikkeling, economie, werkgelegenheid, binnenstad, ontwikkelingen in de dorpen en wijken was er weinig dat niet werd aangestipt. Wat er als een rode draad doorheen ging was een hele duidelijke visie, nee meer een missie voor de toekomst van onze stad.

› Lees verder

Weert weer maximaal sociaal: proef met extra hulp voor mensen met problemen

11-10-2016De gemeente Weert is een proef opgestart om  gezinnen en mensen met problemen nog beter te kunnen helpen. Soms zijn problemen van mensen zo ingewikkeld dat ze buiten de boot dreigen te vallen. Door over regeltjes heen te kijken en ook mensen te helpen die strikt genomen niet in aanmerking komen voor hulp moet dat nog meer dan nu voorkomen gaan worden.

› Lees verder

SP Limburg opent meldpunt openbaar vervoer

06-10-2016Gisteren werd de dienstregeling van Arriva bekend gemaakt. Vanaf 11 december 2016 gaat het OV in Limburg veranderen. De SP wil weten hoe de veranderingen uitpakken voor de reizigers en waar de problemen liggen. Daarom heeft de SP vandaag een meldpunt openbaar vervoer geopend.

› Lees verder

Gemeente wil geen uitspraak doen over frauderende directeur

06-10-2016Eind augustus stelde de SP vragen over de verwevenheid tussen de Ontwikkelingsmaatschappij Midden Limburg (OML) en andere regionale samenwerkingsverbanden. Dit om duidelijk te krijgen of de voor fraude veroordeelde directeur van OML Tilman Scheurs ook al dan niet direct zeggenschap heeft over Weerter geld. Dat blijkt niet het geval maar voor de rest stelt het antwoord van de gemeente teleur.

› Lees verder

Groter is niet beter

04-10-2016Het mag geen nieuws zijn dat de SP meestal geen voorstander is van schaalvergroting. De menselijke maat is eigenlijk altijd de juiste schaal.
Dat groter niet beter is bewijst het Weerter ziekenhuis vandaag. Het SJG komt de laatste jaren eigenlijk alleen nog maar positief in het nieuws. Hoge waarderingscijfers van patiënten, keurmerken, uitbreiding van het aantal specialismen, investeringen in het gebouw en in technieken, enzovoorts. 

› Lees verder

Begroting 2017: financieel op orde, ruimte om ingeslagen weg voort te zetten

03-10-2016De begroting van de gemeente Weert laat voor 2017 en de jaren daarna een structureel voordelig saldo zien. In de voorgaande jaren is mede door Rijksbeleid bezuinigd. Daarnaast zijn noodzakelijke investeringen in ICT-voorzieningen en personeel uitgebleven. Het is het college van Weert Lokaal, VVD en SP het afgelopen jaar gelukt om dit op te pakken en hieraan te werken. Zelfs in combinatie met het financieel op orde brengen van het gemeentelijk huishoudboekje. Hierover is de SP fractie positief en zij ziet daarnaast ook ruimte voor verder sociaal beleid.

› Lees verder

Jeroen Goubet en wethouder Gabriëls reiken kermisprijzen uit

27-09-2016SP raadslid Jeroen Goubet en kermiswethouder Geert Gabriëls reikten vandaag op het terras van het kermiscafé op de Dries de jaarlijkse kermisprijzen uit. Wat opviel was dat er veel prijzen aan nieuwe exploitanten verdeeld werden.

› Lees verder

Wieërter Vasteloavundj Collectief kan weer droog bouwen!

22-09-2016Op de loods aan de Dr. Schaepmansstraat waar diverse Weerter verenigingen hun praalwagens bouwen zit een nieuw dak. De SP vroeg in februari aandacht voor hun huisvestingsprobleem

› Lees verder

Weert signaleert verder uitgewerkt niet dankzij maar ondanks gemeenteraad

21-09-2016Tijdens de commissievergadering Bedrijfsvoering-Inwoners liet een deel van de Weerter gemeenteraad zich vanavond van haar meest behoudende kant zien. De SP heeft het idee gelanceerd dat de gemeente, maatschappelijke organisaties en de Weertenaren zelf inwoners die zorg mijden maar het wel nodig hebben actiever te vinden. Dat werd met verbazingwekkend veel argwaan ontvangen. Er was wel steun vanuit het College van B&W dat toch met de uitwerking aan de slag gaat.

› Lees verder

Pagina's