Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP Weert

Voor jezelf, Voor elkaar

21 maart gemeenteraadsverkiezingen. U kunt bepalen welke kant we met Weert op gaan. Als het aan ons ligt, slaan we een nog socialere en groenere weg in! Stem op 21 maart op een partij waar u op 22 maart ook nog iets aan hebt. Mogen we op u rekenen?

Lijsttrekker: Jeroen Goubet

De mooie verhalen uit Den Haag ook beu? Veel mensen merken er nog maar weinig van dat het beter gaat met Nederland. De SP heeft in de afgelopen vier jaren in het gemeentebestuur laten zien dat we in Weert wèl kunnen beginnen met het beter en socialer te maken! En we hebben veel ideeën om daarmee verder te gaan. Maar geen beloftes. Alleen dat we er met een nieuw topteam weer keihard ons best voor gaan doen!

1. Jeroen Goubet

Keent

Meer informatie

2. Gerard Bosman

Keent

Meer informatie

3. Karin Duijsters

Molenakkker

Meer informatie

4. Jessica van Limpt

Molenakker

Meer informatie

5. Ibrahim Doslu

Groenewoud

Meer informatie

6. Nico van den Bent

Groenewoud

Meer informatie

7. Peter Duisters

Groenewoud

Meer informatie

8. Paul Lempens

Boshoven

Meer informatie

9. Danique van den Bent

Leuken

Meer informatie

10. Yasemin Kaya

Graswinkel

Meer informatie

11. Christian Maesen (Altweerterheide)

12. Sonja van Meegen (Binnenstad)

13. Ed van Hooff (Boshoven)

14. Ciska van den Noort (Stramproy)

15. Werner von Scheibler (Moesel)

16. Paul Bausch (Leuken)

17. Marie-Jeanne Wijen (Groenewoud)

18. Patrick Nijman (Laar)

19. Ellen Coenen (Boshoven)

20. Ronald van Raaij (Boshoven)

21. Henk Glazenborg (Binnenstad)

22. Ton Mertens (Groenewoud)

23. Patricia van Berlo (Boshoven)

24. Bert van Dooren (Groenewoud)

25. Felicia Jans (Molenakker)

26. Maaike Vonk (Tungelroy)

27. Emmy Reynen (Fatima)

28. Ari Gardi (Biest)

29. Annet Nijsen (Boshoven)

30. Frans Meuwis (Keent)

31. Mara Matveld (Boshoven)

32. Jan Koole (Boshoven)

33. Lin Franssen (Leuken)

34. Rudy Nordhausen (Moesel)

35. Herman Beuvens (Boshoven)

36. Jan Tak (Fatima)

37. Angela Geurts (Moesel)

38. Riya Geboers (Graswinkel)

39. Bert Peterse (Keent)

40. Paul Sterk (Boshoven)

Méér ondersteuning voor mensen in armoede, méér en betere banen.

Niet geld of het aantal uren, maar persoonlijke zorg als uitgangspunt!

Meer huur- en betaalbare koopwoningen voor jongeren en mensen met een smalle beurs.

Nog meer en beter groen om Weert prettig en leefbaar te houden.

Voorwoord

Foto: Maurits Gemmink / SP
Dit is geen verkiezingsprogramma. De SP is niet van de beloftes en de mooie verhalen. Die hoor je in de politiek al genoeg.

Het mooie verhaal dat we op dit moment horen, is dat het fantastisch gaat met Nederland. De economie groeit, de export groeit, bedrijven maken recordwinsten.

Maar wat heb je daar aan als je huur nog steeds jaar na jaar stijgt? Een betaalbare woning sowieso steeds moeilijker te vinden is? Je kleine loonsverhoging meteen opgaat aan hogere zorgkosten? Als je al een fatsoenlijke baan hebt en geen flexcontract? Als je voor de zoveelste keer apart wordt behandeld omdat je Ali of Fatima heet, een donkere huidskleur hebt of met iemand van hetzelfde geslacht hand in hand loopt? Als je gezondheid achteruit gaat maar geen familie of vrienden hebt die voor je kunnen zorgen?

Als je niet alles voor elkaar hebt dan kun je helemaal niks met die mooie verhalen.

En dat raakt de kern van wat de politiek zou moeten doen. Namelijk de verschillen tussen mensen kleiner maken. Ervoor zorgen dat iedereen dezelfde kansen krijgt.

De nieuwe regering kiest niet voor zo een koers. De SP wel. Want aan ‘Den Haag’ kunnen we vanuit Weert niet zoveel veranderen maar we kunnen in onze stad, in onze gemeente wel al beginnen. Door ervoor te zorgen dat iedereen kan wonen in Weert. Er meer en ook fatsoenlijke banen komen. Door de zorg nog menselijker en socialer te maken. En door onze leefomgeving groen en klaar voor de toekomst te maken.

De SP is een partij die bruist van de energie. Want we willen niet alleen beginnen met deze zaken, nee we zijn al begonnen! Door in de afgelopen vier jaren voor het eerst onze gemeente te besturen kregen we veel voor elkaar. En daar willen we graag mee doorgaan. We leggen in tien speerpunten uit wat we hebben gedaan, waar we naartoe willen en doen concrete voorstellen voor de komende vier jaren om dat te bereiken.

Als je het daarmee eens bent dan is een stem op de SP zeker de moeite waard.

Maar we gaan geen beloftes doen en komen ook niet met mooie verhalen. Alleen de belofte dat we weer keihard ons best gaan doen. Voor elkaar!

Jeroen Goubet, lijsttrekker SP Weert

1. Minder armoede, meer werk

Wat hebben we al gedaan?

Foto: SP

Vanaf 2018 wordt er jaarlijks een half miljoen euro extra besteed aan armoedebestrijding, de eerste drie jaren zelfs zeshonderdvijftigduizend per jaar.

De gemeente gaat de komende jaren in samenwerking met de provincie 1001 banen creëren door zelf de regie te nemen bij het aan een baan helpen van mensen die aan de kant staan.

Extra geld voor schuldhulpverlening. In 2016 werd het jaarlijkse bedrag dat daaraan wordt besteed verhoogd van tweehonderdvierenzestig naar driehonderdzesenvijftig euro. Mensen kunnen hiervoor gemakkelijk terecht bij de gemeente.

Wat willen we?

De helft van alle mensen die in armoede leeft, heeft een baan. Werk is dus helaas niet voor iedereen de oplossing om aan armoede te ontkomen. De SP legt een duidelijk verband en wil het op twee manieren aanpakken. Aan de ene kant door mensen die in armoede leven meer vanuit de gemeente te ondersteunen en aan de andere kant door in samenspraak met de werkgevers meer en betere banen te creëren.

Hoe gaan we dat doen?

Het Aanvalsplan Aanpak Armoede wordt ook na 2020 doorgezet. Tegen die tijd wordt bekeken of het plan uitgebreid kan worden door ook mensen met een iets hoger inkomen, bijvoorbeeld tot 130% van de armoedegrens, er gebruik van te laten maken.

De gemeente gaat een nog actievere rol spelen in het begeleiden van mensen naar werk. Bekeken wordt of er een soort van gemeentelijk arbeidsbureau kan komen. Dit in een samenwerking tussen de afdeling Sociale Zaken van de gemeente, het Weerter Midden- en Klein Bedrijf (MKB) verenigd in de Stichting Parkmanagement, Werk.com en sociale werkvoorziening De Risse.

De mogelijkheden van de Weerterlandpas worden uitgebreid, te beginnen met kortingsmogelijkheden voor de minima. Bijvoorbeeld op het gebruik van het zwembad, het Munttheater, gratis bibliotheek-lidmaatschap, enzovoorts.

Er komt een experiment met het opkopen van kleine schulden door de gemeente. De gemeente gaat voor mensen met schulden als voordeur fungeren richting (malafide) incassobureaus.

Er komt een werkbrigade die de openbare ruimte in de wijken en dorpen op gaat opknappen. De werkbrigade bestaat uit werkzoekenden die werkervaring op kunnen doen en daarvoor een salaris krijgen. Deelnemers krijgen een contract van twee jaar, zodat er ook weer plek komt voor nieuwe werkzoekenden.

De Risse is een van de weinige Sociale Werkvoorzienings (WSW)-bedrijven die zwarte cijfers draaide. De veranderingen rondom de WSW door de kabinetten Rutte heeft de positie van Wajongers en WSW-ers sterk verslechterd. Weert blijft zich inzetten voor een sociale Risse met in ieder geval minimum loon voor betaald werk als uitgangspunt.

De gemeente geeft het goede voorbeeld door sociaal aan te besteden op arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid in plaats van de laagste prijs. Ook geeft ze het goede voorbeeld door duurzame garantiebanen voor arbeidsgehandicapten te realiseren en flexibele contracten en inhuur te minimaliseren.

 

2. Goede zorg is menselijke zorg

Wat hebben we al gedaan?

Foto: SP

Geld voor de zorg blijft beschikbaar voor de zorg. De thuiszorg is in Weert ondanks schandalige bezuinigingen vanuit Den Haag overeind gehouden. Mensen in Weert hebben een schoon en leefbaar huis en waarderen de zorg met 7,5.

Er wordt extra geld voor jeugdhulp beschikbaar gesteld om goede zorg te garanderen.

De hulp bij het huishouden wordt vanaf 2018 uitgebreid, de eigen bijdrage wordt verlaagd. Mensen die nu net 'onder' of net 'boven' het krijgen van een indicatie vallen, gaan ook in aanmerking komen. Er wordt per geval apart bekeken welke zorg iemand nodig heeft.

De spoedeisende hulppost in het Sint Jans Gasthuis wordt niet gesloten dankzij de grootste handtekeningenactie ooit in Weert die actief werd ondersteund door de SP. Met het redden van de hulppost is ook de toekomst van het ziekenhuis veilig gesteld.

Weert betaalt een eerlijke prijs voor hulp bij het huishouden. Het tarief waarvoor de gemeente bij zorgorganisaties zorg 'inkoopt' is hoger dan de landelijke adviesprijs en het landelijk gemiddelde. Goede zorg voor de mensen en een eerlijk salaris voor de medewerkers!

Wat willen we?

Het is een knap staaltje dat alle nieuwe taken die de gemeente heeft gekregen op het gebied van zorg soepel en zonder financiële rampen zijn ingevoerd. Maar deze verandering is pas het begin. Nu de gemeente meer te zeggen heeft, kan het nog menselijker en socialer. De SP wil zorg kleinschaliger in de wijken en dorpen organiseren. De mens is leidend, niet het systeem.

Hoe gaan we dat doen?

Het bestaande beleid wordt vooral voortgezet. Geld voor de zorg blijft beschikbaar voor de zorg, het ‘ontschotten’ tussen de verschillende domeinen gaat door en de nadruk op het uitvoeren van nieuwe ideeën vanaf blijft.

We blijven kritisch op de eigen bijdrage. Waar mogelijk wordt deze verlaagd of zelfs afgeschaft.

De hulpverlening wordt nog dichter bij de mensen georganiseerd, waarbij goed geluisterd wordt naar wat voor hulp de mensen nodig hebben. Nog meer maatwerk dus!

De gemeente blijft zich actief inzetten voor de instandhouding van het Sint Jans Gasthuis en andere onmisbare zorginstellingen in Weert. Het opzetten van nieuwe initiatieven om de zorg te verbeteren wordt actief ondersteund.

3. Betaalbaar wonen voor iedereen

Wat hebben we al gedaan?

Foto: SP

De sloop van sociale huurwoningen in Weert is gestopt. Er worden volop initiatieven voor het bouwen van sociale huurwoningen ontwikkeld, met name in de binnenstad waar de behoefte het grootst is. Op initiatief van de SP zullen er op meer plekken in Weert tijdelijke huurwoningen geplaatst worden om de woningnood onder met name starters, jonge stellen en alleenstaanden terug te dringen.

In Weert worden in de periode 2014 - 2018 ruim achthonderd nieuwe woningen gebouwd. Dat was in de afgelopen twintig jaar nog nooit zo veel. 40% daarvan is sociale huur, concreet honderdtachtig huurhuizen in 2017 en honderdtwintig in 2018. Een groot deel van de overige woningen is betaalbare koop.

Wat willen we?

Tegen eerdere verwachtingen in groeit Weert stevig door. Meer huizen bouwen of bestaande panden verbouwen is daarom prima, maar dan wel gericht op met name jongeren en mensen met een smalle beurs. De SP wil scherpere afspraken met woningcorporaties en projectontwikkelaars om vooral huur- betaalbare koopwoningen in alle wijken en dorpen te bouwen.

Hoe gaan we dat doen?

Weert moet blijven bouwen naar behoefte. Inzet op sociale huurwoningen, betaalbare koop en alle ruimte voor starters. In een volkshuisvestingspact wordt onder andere tussen gemeente, de woningcorporaties en projectontwikkelaars de afspraak gemaakt dat ten minste 35% van de nieuw gebouwde woningen sociale huur of betaalbare koop is. Deze woningen worden verspreid over de wijken en dorpen. We houden de woningbouw in Weert gemengd.

Er vindt alleen sloop van sociale huurwoningen plaats als er ècht geen mogelijkheid bestaat om ze op een acceptabel kwaliteitsniveau te brengen. Bij sloop van flats of andere wooncomplexen moet minstens 80% van de bewoners vóór sloop zijn. Voor iedere sociale huurwoning die gesloopt wordt, komt er tenminste één nieuwe voor in de plaats.

Bij renovatie van (sociale huur)woningen is duurzaamheid het uitgangspunt. Alle woningen krijgen op zijn minst energielabel B. Het energiezuinig maken gaan we sneller doen dan de landelijke doelstellingen: Dit is goed voor de werkgelegenheid in Weert en de portemonnee van de huurders. We stimuleren de samenwerking met (lokale) bedrijven, zodat zij hun diensten ook (goedkoper) aan particuliere woningbezitters aan kunnen bieden.

Met name in de binnenstad en vlak daaromheen bestaat een grote behoefte aan (betaalbare) woonruimten. Particulieren en projectontwikkelaars worden aangemoedigd om leegstaande winkel- of kantoorpanden tot woningen te verbouwen, ook op de benedenverdieping.

Er moet ruimte blijven voor stadsuitbreiding maar liever niet in tot nu toe onbebouwd gebied. Uit- of inbreidingsplannen worden gespreid over de gemeente, er wordt dus ook in de dorpen gebouwd.

Er komt een rem op de verkoop van (sociale) huurwoningen door woningcorporaties.

Langer thuis wonen wordt mogelijk gemaakt door passende woningen te bouwen en bestaande complexen aan te passen, onder andere door complexen van een lift te voorzien en zo geschikt te maken voor senioren en lichamelijk beperkten.

4. Groener en Linkser

Wat hebben we al gedaan?

Foto: SP

Er wordt niet bezuinigd op het groenonderhoud.

Ruim vierhonderd bomen langs de Roermondseweg in Weert worden niet gekapt.

Er wordt geen schadelijk gif meer gebruikt voor onkruidbestrijding.

Zieke kastanjebomen in Weert worden niet zomaar gekapt. Er wordt een proef uitgevoerd met warmtebehandeling om de kastanjebloedingziekte te stoppen.

Na jaren aan de bel trekken is er een ketting door de poort gegaan bij een bedrijf dat door illegale activiteiten het milieu verontreinigde vlakbij het kwetsbare natuurgebied Moeselpeel. De grond is gesaneerd en de eigenaar opgepakt.

Er komt een groene wandelroute, een ‘Groen Lint’ dat de binnenstad met de buitenwijken verbindt.

De opvang van zwerfdieren in Weert is gegarandeerd voor de jaren 2017 tot en met 2019.

Wat willen we?

De gemeente ziet zichzelf graag als groen. Maar toch blijft een vinger aan de pols noodzakelijk. Vaak werden er in de afgelopen jaren te vaak bijna per ongeluk bomen gekapt, groen wegbezuinigd en lopen er nog steeds te vaak straten onder water. De SP wil nog meer en beter groen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen en de omgeving van iedereen prettig en leefbaar te houden.

Hoe gaan we dat doen?

In 2022 staan in iedere straat in de gemeente bomen.

Er wordt een inventarisatie gemaakt van wortelopdruk in de hele gemeente. Rond bomen die een beperkte groeiruimte hebben wordt de bodem waar mogelijk verbeterd. Voor iedere boom die alsnog gekapt moet worden komen er drie terug. Het hout van (grote) gekapte bomen wordt in de buurt gebruikt, bijvoorbeeld om er een zit- of speelplek van te maken.

Mensen krijgen meer te zeggen over het groen in hun buurt. Met het schrappen van de bezuinigingen op groen zijn helaas ook plannen om het groen anders in te delen, te verbeteren niet uitgewerkt. Dat gaat alsnog gebeuren met als doel Weert er mooier uit te laten zien. Bij de uitvoer van plannen speelt de werkbrigade een belangrijke rol.

Er wordt meer wild bloemzaad gezaaid in de gemeente om insectensterfte tegen te gaan. Waar mogelijk worden bermen en graslanden minder gemaaid. Struiken en heesters worden indien gewenst en mogelijk vervangen door soorten die de bodemstructuur verbeteren, veel water op kunnen nemen of fijnstof afvangen.

Er wordt een inventarisatie gemaakt van welke kastanjebomen in de gemeente beeldbepalend of belangrijk zijn en deze worden behandeld tegen de kastanjebloedingziekte.

Het afkoppelen van hemelwater en het ‘ont-tegelen’ van tuinen door particulieren wordt gestimuleerd. Er komt waar mogelijk meer ruimte voor (tijdelijke) opvang van water in het bebouwd gebied. De gemeente helpt inwoners actief en voert dit straat voor straat, wijk voor wijk uit, te beginnen bij straten waar verbeteringen aan riolering gepland zijn.

5. Veiligheid is méér dan alleen boeven vangen

Wat hebben we al gedaan?

Foto: SP

Er komt meer stadstoezicht.

De gemeente ontwikkelt aan de hand van het SP-initiatief ‘Weert Signaleert’ plannen om met name ouderen uit hun isolement te halen, zodat ze de zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben.

Het stadstoezicht wordt niet geprivatiseerd.

Overbelaste gezinnen waar problemen als werkeloosheid, ziekte, schulden, relatieproblemen enzovoorts spelen worden via het project buurtgezinnen.nl ondersteund.

Wat willen we?

Weert is een veilige gemeente. Er zijn geen probleemwijken, geen probleemgroepen binnen de samenleving en uit allerlei veiligheidsmeters komt de gemeente goed naar voren. Maar veiligheid is niet zozeer in cijfertjes uit te drukken, het is vooral een gevoel. De SP wil het gevoel van veiligheid met name in de (buiten)wijken, buitengebieden en dorpen vergroten. Door extra aanwezigheid van ‘blauw’ of BOA’s maar vooral door in te zetten op preventie.

Hoe gaan we dat doen?

Het bestaande stadstoezicht wordt uitgebreid met wijk-BOA’s. Er komt een knip tussen BOA’s die actief zijn in de binnenstad en de omliggende wijken en boa’s die actief zijn in de buitenwijken en de dorpen. Er vindt een intensieve samenwerking met wijkagenten plaats.

Buurtpreventie wordt verder gestimuleerd. Er wordt gestreefd naar een dekking van alle wijken en dorpen.

Er wordt terughoudend omgegaan met het uitbreiden van mogelijkheden tot cameratoezicht. (Mobiel) cameratoezicht is altijd tijdelijk en wordt alleen ingezet bij ernstige overlast of tijdens grote evenementen. Veiligheid is mensenwerk. Beveiliging van (grote) evenementen is belangrijk maar moet niet doorslaan.

Voorkomen is beter dan genezen. Polarisatie en radicalisering worden op alle mogelijke manieren in de gaten gehouden en bestreden. De gemeente gaat actief stage- en arbeidsmarktdiscriminatie tegen. Op de (middelbare) scholen en ROC Gilde komt meer aandacht voor diversiteit en tegen uitsluiting.

6. Een bruisende stad, sterke wijken en dorpen

Wat hebben we al gedaan?

Foto: SP

Er komen toekomstvisies voor alle zestien wijken en dorpen. Deze visies worden samen met bewoners, verenigingen, scholen, winkeliers en andere betrokkenen opgesteld om de kansen, bedreigingen en wensen voor de komende jaren in kaart te brengen. De visies zijn de meetlat waarlangs alle ontwikkelingen in de wijk of het dorp gelegd kunnen worden.

De houthandel vertrekt uit het Stadspark. Na meer dan een halve eeuw krijgt Weert een ècht Stadspark.

Onder aanvoering van wethouder Sterk is de Van Hornekazerne verkocht en is er naast het asielzoekerscentrum ruimte voor medegebruik. Ontwikkelingen rond de kazerne op het gebied van bijvoorbeeld recreatie, paardensport en cultuur zijn in een stroomversnelling gekomen zonder dat het de gemeente geld kost.

Wat willen we?

Net zoals veel steden heeft Weert te maken met winkelleegstand in het centrum. Maar ondanks grote investeringen in de binnenstad is er nog geen positieve omslag zichtbaar en naast alle investeringen in de binnenstad mogen de dorpen en wijken niet vergeten worden. De SP vindt dat er naast investeren in verfraaiing ook gewaagde keuzes gemaakt moeten gaan worden.

Hoe gaan we dat doen?

In 2022 zijn alle stoepen in de gemeente vlak gelegd. De openbare ruimte is voor iedereen toegankelijk. Bij het oplossen van obstakels worden lichamelijk beperkten als eerste betrokken.

Er worden in regionaal verband afspraken gemaakt met steden als Eindhoven en Roermond over het werven van grote publiekstrekkers. Er komt een concurrentieanalyse. Voor een divers winkelaanbod en een eigen ‘smoel’ voor iedere winkelstad is spreiding, keuzes en elkaar iets gunnen belangrijk.

De nadruk komt te liggen op het organiseren van evenementen die een grote kans van slagen hebben, kunnen groeien en meerjarig blijven bestaan.

Voor winkels en voorzieningen is concentreren overleven. De gemeente stimuleert een concentratie van winkels en voorzieningen in het kerngebied van de Binnenstad, winkelcentrum Moesel, winkelcentrum Boshoven, winkelcentrum Leuken/Groenewoud en het centrum van Stramproy. Er is extra aandacht voor het in stand houden van voorzieningen in de kleinere kerkdorpen.

De gemeente is terughoudend met het zelf willen maken van plannen voor de binnenstad, de wijken en dorpen. Initiatieven en ideeën van bewoners en ondernemers moeten altijd leidend zijn. Burgerinitiatieven worden ondersteund.

Onderzocht wordt of dat op basis van de leegstandswet een boete opgelegd kan worden aan eigenaren van leegstaande winkelpanden.

7. Duurzaam en bereikbaar

Wat hebben we al gedaan?

Foto: SP

In 2016 werd het mogelijk gemaakt om windmolens te plaatsen in het buitengebied van Leuken langs de A2.

Er gaan personentreinen tussen Weert en Antwerpen rijden.

De bewaakte fietsenstalling in de Hegstraat wordt vanaf 2018 gratis.

Weert loopt voorop in de strijd tegen zwerfafval door voorlichting op scholen en is mede-initiatiefnemer van een alliantie die pleit voor statiegeld op kleine flesjes en blikjes.

Parkeren is in Weert op donderdagavond, koopavond, gratis geworden.

Parkeergarages gaan doormiddel van speciale filters de lucht in de binnenstad zuiveren en worden daardoor de longen van de stad.

Wat willen we?

Er zijn in de komende jaren veel veranderingen te verwachten in hoe mensen zich verplaatsen, hoe we onze eigen energie opwekken en daarmee hoe onze gemeente ingericht zou moeten worden. De SP zet in op maximaal duurzaam en bereikbaar. Energie lokaal en corporatief opwekken en bij vervoer de nadruk op openbaar vervoer en de fiets.

Hoe gaan we dat doen?

Weert gaat versneld over op LED-straatverlichting.

Weert zet zich in voor een treinstation in Baexem en Haelen.

Op langdurig braakliggende grond worden mobiele zonneparken aangelegd. Ook boeren worden gestimuleerd om bijvoorbeeld oude stallen af te breken en hier zonneparken te plaatsen. Geen megastallen in Weert.

Afval, gemeentelijke reiniging en groenbeheer gaan zo veel mogelijk terug naar de gemeente. We gaan inbesteden in plaats van uitbesteden.

De gemeente zet zich in om het verdwijnen van buslijnen tegen te gaan. En bushaltes niet naar de randen van wijken en dorpen te laten verdwijnen maar in de kernen te houden.

Er komt glasvezel in het gehele buitengebied van de gemeente.

We zetten ons in voor gratis OV voor 65-plussers in de gemeente Weert. Dit zorgt er voor dat mensen met openbaar vervoer binnen de stad kunnen reizen, meer ontmoeting en voor meer werk.

Weert zet in op de ontwikkeling van snelfietsroutes. Te beginnen naar Eindhoven en Roermond, gevolgd door Venlo en Helmond. Zo ontstaat een netwerk van rode lopers door een groene omgeving. Fietsroutes binnen de gemeente worden tegelijkertijd fietsvriendelijker gemaakt.

Weert spreekt zich uit tegen de bio-industrie. Waar mogelijk houden we in samenspraak met de provincie megastallen tegen.

8. Zonder jeugd geen toekomst

Wat hebben we al gedaan?

Foto: SP

Het bedrag dat wordt gegeven aan de Stichting Leergeld en het Jeugdsportfonds Limburg, om kinderen uit arme gezinnen evengoed deel te kunnen laten nemen aan sport-, cultuur en muziekactiviteiten is vanaf 2015 verdubbeld van veertigduizend naar tachtigduizend euro. Ook gaat er vanaf 2016 jaarlijks veertigduizend euro naar het Jeugdcultuurfonds Limburg. Vanaf 2016 gaat er vijftigduizend euro naar het Sociaal Cultureel Fonds. Bij elkaar opgeteld een uitbreiding en verhoging van jaarlijks veertigduizend euro naar honderdzeventigduizend euro.

Het skatepark in de wijk Leuken is opgeknapt dankzij de inzet van ROOD.

Alle Weerter basisscholen nemen inmiddels deel aan de succesvolle opvolger van het schoolzwemmen 'Swim2Play'. Alle Weerter kinderen veilig in het water!

De bouw van het Regionaal Kennis en Expertisecentrum gaat door. Al het speciale onderwijs voor Weert en de regio wordt hierdoor onder één dak ondergebracht.

Wat willen we?

Goede voorzieningen gericht op de jeugd en jonge volwassenen zorgen ervoor dat gezinnen in Weert willen wonen en dat studenten na hun studie terugkeren. Dat laatste natuurlijk in combinatie met goede mogelijkheden om in Weert te wonen. De SP wil goed onderwijs, goede voorzieningen voor jongeren en vooral dat er genoeg te doen is. Zonder jeugd geen toekomst!

Hoe gaan we dat doen?

De gemeente gaat jaarlijks jeugdlintjes uitreiken aan jongeren die zich op een bijzondere manier inzetten voor hun leeftijdsgenoten, binnen hun (sport)vereniging, voor Weert enzovoorts.

De school in Altweerterheide wordt opgeknapt. Er wordt samen met het schoolbestuur, verenigingen, instellingen de horeca en met name dorpsbewoners bekeken hoe dat moet gebeuren om goede voorzieningen in Altweerterheide te waarborgen.

Er moet genoeg te doen zijn in Weert voor jongeren. Onderzocht wordt of er in Weert draagvlak is voor een skatehal voor sport en Urban Culture.

In schoolkantines kan alleen nog gezond gegeten worden en scholen worden geheel rookvrij. De gemeente gaat hierover in overleg met schoolbesturen.

We stimuleren een duurzame en rijke leeromgeving rondom scholen, die kinderen uitdaagt niet alleen binnen, maar ook buiten tot ontwikkeling te komen en hen spelenderwijs respect voor hun leefomgeving leert te hebben.

Kinderen en jongeren krijgen een stem in hoe de gemeente zich ontwikkelt. Politieke basisvorming over het wel en wee in de gemeente vindt plaats onder schooltijd en begeleid door professionals.

In een sociale gemeente zorgen we dat iedereen kan lezen, schrijven, rekenen en wegwijs is op internet. Dat is belangrijk om mee te kunnen doen tussen bekenden en op het werk. Mensen die niet zelfredzaam zijn worden herkend en mensen worden doorverwezen voor extra ondersteuning.

9. Sport en cultuur niet te duur

Wat hebben we al gedaan?

Foto: SP

In de nieuwe subsidievoorwaarden van de gemeente behouden 'volwassen koren' de vaste bijdrage van tweehonderdvijftig euro en behouden de bijdrage voor seniorleden.

Openluchttheater De Lichtenberg wordt na meer dan dertig jaar verval opgeknapt en gaat weer open voor publiek.

Weerter carnavalsverenigingen kunnen dankzij een nieuw dak op hun loods aan de Dr. Schaepmansstraat weer droog praalwagens bouwen.

Ouderenverenigingen zijn tijdens de herziening van het subsidiestelsel buiten bezuinigingen gehouden.

Wat willen we?

Cultuur is geen linkse hobby, maar het cement van de samenleving. Omdat cultuur van de mensen is moet de gemeente er zich zo min mogelijk mee bemoeien maar vooral ondersteunen en stimuleren. Dat geldt ook voor sport. De SP wil ervoor zorgen dat sport en cultuur laagdrempelig zijn en ook toegankelijk voor mensen met een smalle beurs. En het unieke en wijdverbreide verenigingsleven in Weert toekomstbestendig maken.

Hoe gaan we dat doen?

Er komt een koppeling tussen het budget dat naar topsport en sport voor alle mensen gaat.

Veel (sport)verenigingen hebben te maken met een teruglopend aantal leden en vrijwilligers. Om verenigingen ook in de toekomst gezond te houden, stimuleert en beloont de gemeente samenwerking of zelfs fusies.

Het zwemstrand bij het Blauwe Meertje blijft gratis en vrij toegankelijk.

Culturele broedplaatsen ontstaan vrijwel vanzelf en zonder hulp van de gemeente. De gemeente houdt zich daarom afzijdig van deze initiatieven en probeert er niet ‘tussen te komen’.

Een divers cultureel aanbod blijft in stand. De gemeente kent vele evenementen, van kermis, carnaval tot de Bantopa Party. We versterken wat we hebben en stimuleren nieuwe culturele initiatieven. Cultuur moet voor alle inwoners bereikbaar zijn: Voor en door mensen uit de gemeente. Hier worden met de culturele instellingen afspraken over gemaakt.

Verslaggeving over de lokale politiek staat onder druk. De gemeente neemt daarom een eigen verslaggever in dienst die onder journalistieke verantwoordelijkheid van publieke media zoals WeertFM staat.

10. Minder regeltjes en minder belastingen

Wat hebben we al gedaan?

Foto: SP

De financiën van de gemeente zijn weer op orde. Er zijn sinds de SP bestuurt geen nieuwe prestigeprojecten meer opgestart die in het verleden de gemeente richting de rode cijfers brachten.

Tientallen zinloze gemeentelijke regeltjes zijn op initiatief van de SP geschrapt.

De gehele informatie- en hulpvoorziening op het gebied van werk, zorg, inkomen, welzijn, wonen en schulddienstverlening is gebundeld in één gemeentelijke Vraagwijzer.

Wat willen we?

De gemeente is er voor jou en niet andersom. Er is in de afgelopen jaren een grote cultuurverandering ingezet in het stadhuis. Met als doel om de gemeente beter te laten luisteren en dichter bij de mensen te brengen. De SP wil daarmee door en heeft daarnaast een aantal hele praktische voorstellen over de financiën van de gemeente. Minder belastingen en de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten!

Hoe gaan we dat doen?

De hondenbelasting wordt afgeschaft. Ook kleinere belastingen die maar weinig opleveren worden tegen het licht gehouden en waar mogelijk geschrapt.

Het hoge tarief van de toeristenbelasting wordt verhoogd van 1,85 euro naar 2,50 euro per persoon per nacht.

De gemeente wordt nog meer een organisatie die dienstbaar en respectvol naar de inwoners gericht is. Het klachtenmeldpunt van de gemeente wordt beter zichtbaar gemaakt.

De hoogte van de rioolheffing en afvalstoffenheffing wordt gekoppeld aan de WOZ-waarde van het bijbehorende pand of perceel. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. De totale opbrengsten blijven gelijk.

Er wordt gezorgd voor een begroting die meerjarig sluitend is. Een jaarlijkse OZB-verhoging wordt vastgeklikt op een vast percentage (macronorm). Bezuinigingen lijken in de komende periode niet nodig maar mocht dit toch het geval zijn dan worden kwetsbare groepen weer ontzien.

Doen politieke partijen wat ze beloven? Doet het stadsbestuur wat mensen denken? Wie gaf wanneer de doorslag? De SP houdt het in Weert bij sinds 2006...

 
 
       

Doe mee

Wil jij bijdragen aan de campagne van de SP in Weert? Sluit je aan!

Contactgegevens:
SP Weert
Telefoon: 0648473814
weert@sp.nl

 


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Contact Normale website