h
3 november 2016

Gemeente schaft minimum jeugdloon af, jongeren krijgen eerlijk betaald!

Foto: Nico van den Bent / SP Weert

Jongeren tussen de 18 en 21 jaar krijgen vanaf nu een volwaardig salaris als ze bij de gemeente gaan werken.  Dat besliste de gemeenteraad gisteren. Het voorstel van de SP kreeg precies een jaar geleden geen steun van een meerderheid, gisteren gebeurde dat wel.

Lees verder
31 oktober 2016

Grote Weerter delegatie naar SP regioconferentie

Foto: Nico van den Bent / SP Weert

Met acht man (en vrouw) sterk nam de SP afdeling Weert afgelopen zaterdag deel aan de Limburgse regioconferentie in Roermond. De conferentie werd georganiseerd ter voorbereiding op de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar.

Lees verder
27 oktober 2016

De mythe van het scheefwonen

Foto: onbekend / www.weert-actueel.nl

Een opmerkelijk artikel onlangs op de website weert-actueel. Deze doorgaans nuchtere lokale nieuwssite plaatste een artikel over ‘scheefwonen’ in Weert. Wat mij betreft is ‘scheefwonen’ één van de meest politiek gemotiveerde termen van de laatste jaren. Een afleiding van het echte probleem.

Lees verder
23 oktober 2016

Weerter SP’ers bespreken programma en lijst Kamerverkiezingen

Foto: Ibrahim Doslu / SP Weert

Zo’n twintig Weerter SP’ers kwamen afgelopen vrijdag bij elkaar om het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar te bespreken. Afdelingsvoorzitter en kandidaat-Kamerlid Bert Peterse leidde de discussie.

Lees verder
13 oktober 2016

Weert gaat met sprongen vooruit

Een mooi betoog vandaag van wethouder Van Eersel  die in een uurtje raadsleden meenam langs alle plannen voor Weert. Alle plannen? Ja, zeker op het gebied van stadsontwikkeling, economie, werkgelegenheid, binnenstad, ontwikkelingen in de dorpen en wijken was er weinig dat niet werd aangestipt. Wat er als een rode draad doorheen ging was een hele duidelijke visie, nee meer een missie voor de toekomst van onze stad.

Lees verder
11 oktober 2016

Weert weer maximaal sociaal: proef met extra hulp voor mensen met problemen

De gemeente Weert is een proef opgestart om  gezinnen en mensen met problemen nog beter te kunnen helpen. Soms zijn problemen van mensen zo ingewikkeld dat ze buiten de boot dreigen te vallen. Door over regeltjes heen te kijken en ook mensen te helpen die strikt genomen niet in aanmerking komen voor hulp moet dat nog meer dan nu voorkomen gaan worden.

Lees verder
6 oktober 2016

SP Limburg opent meldpunt openbaar vervoer

Gisteren werd de dienstregeling van Arriva bekend gemaakt. Vanaf 11 december 2016 gaat het OV in Limburg veranderen. De SP wil weten hoe de veranderingen uitpakken voor de reizigers en waar de problemen liggen. Daarom heeft de SP vandaag een meldpunt openbaar vervoer geopend.

Lees verder
6 oktober 2016

Gemeente wil geen uitspraak doen over frauderende directeur

Foto: onbekend / www.flazingo.com

Eind augustus stelde de SP vragen over de verwevenheid tussen de Ontwikkelingsmaatschappij Midden Limburg (OML) en andere regionale samenwerkingsverbanden. Dit om duidelijk te krijgen of de voor fraude veroordeelde directeur van OML Tilman Scheurs ook al dan niet direct zeggenschap heeft over Weerter geld. Dat blijkt niet het geval maar voor de rest stelt het antwoord van de gemeente teleur.

Lees verder
4 oktober 2016

Groter is niet beter

Het mag geen nieuws zijn dat de SP meestal geen voorstander is van schaalvergroting. De menselijke maat is eigenlijk altijd de juiste schaal.
Dat groter niet beter is bewijst het Weerter ziekenhuis vandaag. Het SJG komt de laatste jaren eigenlijk alleen nog maar positief in het nieuws. Hoge waarderingscijfers van patiënten, keurmerken, uitbreiding van het aantal specialismen, investeringen in het gebouw en in technieken, enzovoorts. 

Lees verder
3 oktober 2016

Begroting 2017: financieel op orde, ruimte om ingeslagen weg voort te zetten

De begroting van de gemeente Weert laat voor 2017 en de jaren daarna een structureel voordelig saldo zien. In de voorgaande jaren is mede door Rijksbeleid bezuinigd. Daarnaast zijn noodzakelijke investeringen in ICT-voorzieningen en personeel uitgebleven. Het is het college van Weert Lokaal, VVD en SP het afgelopen jaar gelukt om dit op te pakken en hieraan te werken. Zelfs in combinatie met het financieel op orde brengen van het gemeentelijk huishoudboekje. Hierover is de SP fractie positief en zij ziet daarnaast ook ruimte voor verder sociaal beleid.

Lees verder

Pagina's