h
9 april 2020

Ledenblad De Tribune per post

Foto: Gerard / Gerard

Bij het verspreiden van de Tribune mag geen risico op besmetting
met het corona-virus ontstaan. Er is daarom door het landelijk partijbureau besloten om de Tribune rechtstreeks naar de leden te sturen. De Tribune (en de Spanning) worden bij de drukker gebundeld in biologisch afbreekbaar folie en direct naar de leden ook in Weert, Nederweert en Cranendonck gestuurd. Deze wordt dus deze maand niet door de vrijwilligers bezorgd.

Lees verder
30 maart 2020

SP WEERT ONDERZOEKT BESCHERMING VITALE BEROEPEN

We moeten ervoor zorgen dat mensen in vitale beroepen goed hun werk kunnen blijven doen. Beschermingsmiddelen zoals mondkapjes zijn daarvoor enorm belangrijk. Daarom wil de SP weten in hoeverre er tekorten aan dat soort materialen bestaan.

Lees verder
24 maart 2020

Weerter Dag van de Arbeid gaat dit jaar niet door

Foto: sp pvda gl / websites van deze partijen

SP, GroenLinks en PvdA in Weert hebben de voorbereidingen voor hun eerste gezamenlijke 1 mei bijeenkomst opgeschort. Door het landelijk verbod op bijeenkomsten tot 1 juni kan deze eerste Weerter Dag van de Arbeid geen doorgang vinden. De linkse partijen bekijken de mogelijkheid om na 1 juni een andere gezamenlijke bijeenkomst te organiseren.

Lees verder
19 maart 2020

Risse opent Samenlijn

Foto: Rim Beckers / Rissegroep communicatie fb

Een mooi initiatief van de Risse Groep voor hun medewerkers. Afgelopen weekend stuurde de SP nog een brief waarin we onze zorgen over de werknemers van de sociale werkvoorziening  kenbaar gemaakt hebben. Inmiddels is De Risse gesloten. En is dit initiatief gestart. We zijn blij met dit inititief. 

Lees verder
17 maart 2020

Respect voor de helden van de zorg

Foto: SP-Weert / weert.sp.nl
Lees verder
15 maart 2020

Aandacht voor kwetsbare werknemers De Risse vanwege Corona

In een brief aan de gemeente heeft de SP in Weert aandacht gevraagd voor de kwetsbare inwoners van onze gemeente die werken bij sociale werkvoorziening De Risse. De partij vindt dat in de situatie rond het Coronavirus extra aandacht moet worden besteed aan onder andere deze groep.

Lees verder
13 maart 2020

Ledenbijeenkomst SP-Weert uitgesteld

Op vrijdag 20 maart zouden we als afdeling een avond hebben om gezellig met de SP-leden in gesprek te gaan en elkaar beter te leren kennen. 

De maatregelen die genomen moeten worden om de verspreiding van het Corona-virus te beperken treffen echter ook onze partij. Als actieve partij hebben wij met veel mensen contact: onderling en met mensen buiten de partij. Normaal gesproken is dat goed, nu vraagt dat om waakzaamheid en beperkende maatregelen.

Lees verder
3 maart 2020

Weerter SP-ers het land in...

Foto: Paul Lempens

Linkse samenwerking krijgt vorm:

Lees verder
29 januari 2020

Bouwen Gebouwen Berouwen

Schaamteloos, hoe de Weerter Gemeenteraad over een toekomstig bouwplan aan de stadsbrug hun tijd verspilt over hoe de gebouwen er uit moeten komen te zien. Blijkbaar is men het er al wel mee eens dat het exclusieve koopappartementen moeten worden in plaats van sociale huurwoningen of huizen die voor de middenhuur in aanmerking komen. Of prachtige koopappartementen voor starters en wellicht zelfs wel een WOZOCO waar een partner samen met zijn of haar zorgbehoeftige partner ook dáár samen kunnen blijven.
Lees verder
16 januari 2020

Meerderheid ondervraagde inwoners steunt gemeente in strijd over Provinciale wegen

Foto: Nico van den Bent
Woensdagmorgen ging de SP in gesprek met Nederweertenaren op het Raadhuisplein. Dit na het nieuws dat de Provincie Limburg dreigt een streep te zetten door een alternatief plan ter verbetering van de situatie rond de Provinciale wegen N266 en N375. Dit plan werd mogelijk door het niet doorgaan van de Randweg in Nederweert.
 
De gemeente trekt nu richting ‘Maastricht’ om te zorgen dat de plannen tóch doorgaan. De SP in Weert en Provinciale Staten wilde weten wat de bewoners er van vinden.
 
De resultaten van de gesprekken:
55% is het niet eens met het voorgenomen besluit van de Provincie en hoopt dat het de gemeente lukt om de plannen toch door te kunnen laten gaan
Opvallend was dat 40% van de mensen niet goed op de hoogte was van de stand van zaken en het dus moeilijk vond om een duidelijk standpunt in te nemen
Ook bleek dat 5% nog steeds voorstander is van het alsnog laten doorgaan van de originele Randweg
Ook bleek bij inwoners het cynisme over de politiek; ‘we hebben toch niks in te brengen’
 
Reden om de gemeentelijke plannen te steunen zijn het vergroten van de veiligheid voor fietsers, bijdragen aan CO2 reductie, de gemeente staat dichter bij de mensen dan de provincie en het beperken van het fileprobleem en sluipverkeer.
 
SP-woordvoerder Nico van den Bent: “We kunnen concluderen dat de inwoners achter hun gemeentebestuur staan en graag zien dat de Provincie naar hen luistert. De uitvoering van de plannen van Nederweert moeten in werking worden gezet. Dit is dan ook ons advies aan de Statenleden van de SP.”
 
Vorig jaar is het voorstel voor een Randweg rond Nederweert niet doorgegaan. Dit kwam na protesten van bewoners. De SP was ook tegen dit plan.
Daarna is een nieuw plan bedacht om met name knelpunten voor fietsers en voetgangers op te lossen, op de provinciale wegen N266 en de N275. Het gaat om het verbeteren van het gebied, voor de leefbaarheid en veiligheid. Het laatste nieuws is dat de Provincie het geld voor Nederweert hiervoor niet wil geven. De gemeente is hier boos over. Ze zeggen ‘de provincie kiest voor asfalt boven het belang van de fietser’. Ze eisen dat het plan van Nederweert in het geheel wordt uitgevoerd.
 
De onderdelen die volgens de provincie niet worden uitgevoerd zijn:
 
  1. De aansluiting van de fiets-voetgangersbrug over de Zuid-Willemsvaart op Aan Vijftien ter hoogte van de Schoolstraat (8).
  2. De aanleg van de fiets-voetgangersbrug over de Zuid-Willemsvaart (4).
  3. De verbetering van de N266 tussen de rotonde Hoebenakker en Randweg Zuid (10).
  4. De verbetering van de N266 door de verbreding van het fietspad tussen de N275 en Brug 15 (11).
  5. De aanleg van de fietstunnel onder de N275 ter hoogte van de Zuid-Willemsvaart (12).
  6. De aanleg van de rotonde in Randweg West ter hoogte van De Bengele (17).

Foto: Gemeente Nederweert / Nieuwsbrief
Lees verder

Pagina's