h

Bestuur

Een nieuw bestuur van de SP afdeling Weert zal gekozen worden op 5 januari 2018 door de leden van de afdeling. Vooruitlopend daarop bouwt het huidige bestuur aangevuld met voorgedragen bestuursleden aan een socialer Weert!

Bert Peterse

Afdelingsvoorzitter

Ibrahim Doslu

Organisatiesecretaris

Mathijs Fiddelaers

Plaatsvervangend afdelingsvoorzitter

Jeroen Goubet

Fractievoorzitter

0495-854257

0640535047

Nico van den Bent

Acties op straat

0495 855528

0648473814

Danique van den Bent

contactpersoon ROOD

Paul Lempens

Penningmeester

Peter Duisters

Bestuurslid

Gerard Bosman

Bestuurslid

U bent hier