h

Oorlog in Oekarïne is vooral een strijd om macht

31 mei 2024

Oorlog in Oekarïne is vooral een strijd om macht

Foto: Mathijs Fiddelaers

Op donderdag 30 mei kwam Guido van Leemput naar Weert om in gesprek te gaan over de Oorlog in Oekraïne. Hij nam aanwezigen mee in de oorsprong, ontwikkelingen en oplossingen voor dit conflict. Wel bleek dat de werkende klasse de prijs betaalt van een oorlog die niet van hen is terwijl aandeelhouders van de wapenindustrie hun zakken vullen.  

Foto: Mathijs Fiddelaers
Guido van Leemput die zich sinds 1980 vredesactivist mag noemen na het oprichten van het ‘Komitee Soldaten tegen Kernwapens’ en lang voor de Tweede Kamerfractie van de SP werkte kwam vanuit Amsterdam om ons mee te nemen in deze oorlog. Dagelijks houdt hij de ontwikkelingen bij en haalt zijn nieuws uit zowel Amerikaanse, Oekraïense en Russische kranten.

Na de Tweede oorlog bestaat er een verbod om oorlog te beginnen. Dit hebben de Verenigde Naties afgesproken in hun Handvest. Er zijn twee uitzonderingen. De eerste is als een land toestemming heeft van de Veiligheidsraad van de VN en de tweede is het recht om een preventieve oorlog te beginnen om de ‘vijand’ een slag voor te zijn. De aanval van Rusland is daarom niet legitiem volgens het internationaal strafrecht. Het was een aanval om te voorkomen dat Oekraïne lid wordt van de NAVO. Het was dus vooral een strijd om macht.  

Foto: Mathijs Fiddelaers
Binnen de NAVO is er de laatste tijd discussie over hoe de NAVO-troepen in te zetten. Zo wordt er besproken of NAVO-troepen in het westen van Oekraïne taken kunnen overnemen zodat meer Oekraïense militairen naar het front gestuurd kunnen worden en of het Oekraïens personeel (het kanonnenvoer volgens Van Leemput) in eigen land kan worden opgeleid en niet langer in het Westen. Naast troepen wordt er ook gekeken naar wapens. Zo is er een discussie tot hoever kunnen wapens die Oekraïne krijgt ingezet mogen worden in Rusland of dat dit alleen voor verdediging dient te worden gebruikt. Dat geldt ook voor de F-16’s die het land van Nederland krijgt. En tot slot, het luchtafweergeschut van de NAVO die tegen de grenzen van Oekraïne staan. Tot hoever in Oekraïne mogen deze verdedigen.  

Het grote risico van dit alles is dat de NAVO-landen binnen de grenzen van Oekraïne aan de slag gaan wat kan leiden tot een volgende escalatie vanuit Rusland en daardoor de onderhandelingen nog verder weg lijken.

“Als dit verder escaleert en Nederland mee moet doen is het straks weer Jan Kaas die met zijn poten in de blubber staat om een oorlog uit te vechten die niet de zijne is. Alleen maar om het geld te blijven rondpompen in de oorlogsindustrie. “

Foto: Mathijs Fiddelaers
Na deze introductie van Van Leemput ontstonden er allerlei vragen en discussies over welke waarheid we moeten geloven van alles wat we zien, wat de politieke en economische aspecten zijn van de oorlog en welke oplossing er moet worden geboden. Moeten we maar blijven steunen en de landen laten doorvechten tot er één is uitgeput, moeten we Oekraïne volstoppen met wapens zodat Rusland zo’n schrik krijgt dat ze ze zich terugtrekken (de Koreaanse oplossing) of moeten we zorgen voor een staakte het vuren en de weg van de diplomatieke oplossing bewandelen. Wat de SP betreft het laatste. Het bloedvergieten moet stoppen omdat dit de levens kost van gewone mannen en vrouwen in een groot economisch machtsspel.

U bent hier