h

Nico van den Bent

Ik ben Nico van den Bent, geboren in Voorburg (1966) en woon in de wijk Groenewoud. Ik ben de vader van twee geweldige dochters.

In 2012 werd ik lid van de SP. Voorheen stemde ik trouw als militair op de VVD, tot ik in 2001 het licht zag en er achter kwam dat de SP niet het materiaal van defensie het belangrijkste vind, maar de zorg van militairen en veteranen.

Het duurde daarna nog even voordat ik lid werd maar uiteindelijk heb ik die stap toch gemaakt want vanaf de zijlijn verander je helemaal niks.

Al snel werd ik actief in de afdeling. Vrij snel werd ik ook gevraagd voor deelname in het afdelingsbestuur en heb ik enkele jaren onze Gemeenteraadsfractie ondersteund als commissielid niet zijnde raadslid.  

Tegenwoordig ben ik  organisatiesecretaris van de afdeling. De organisatiesecretaris is de eerst verantwoordelijke voor het uitvoeren van de besluiten van de ledenvergadering, het afdelingsbestuur, de partijraad en het partijbestuur. De afdelingsvoorzitter blijft eindverantwoordelijk voor alle activiteiten binnen de afdeling.

Verder doe ik vrijwilligerswerk voor de Weerter Minimagroep, in de rol van ervaringsdeskundige en gastheer bij de aanschuiftafel die elke woensdagavond plaatsvindt bij het Keenterhart.

U bent hier