h

Yasemin Kaya

Ik ben Yasemin Kaya, niet geboren (2001), maar wel getogen in Weert.

Nadat ik in 2016 door ROOD, de jongerenorganisatie van de SP, werd aangesproken in de binnenstad heb ik besloten om lid te worden. Zij vroegen mij wat ik in Weert zou willen veranderen en of ik mee zou willen doen.  

Ik vond het tof dat ROOD, net als de SP, met mensen in gesprek gaat en luistert naar mensen. ROOD stond om de twee weken op straat om met mensen in gesprek te gaan, actie te voeren of om een actuele thema ter discussie te stellen. Dat was een van de redenen waarom ik die dag lid ben geworden van ROOD. Later van de Socialistische Partij, dat kan namelijk pas vanaf 16 jaar. ROOD Weert bestaat helaas niet meer. De meeste van ons zitten op dit moment in het afdelingsbestuur, waaronder ikzelf als penningmeester.

Om terug te komen op de avond in de stad, was het eerste wat ik wilde veranderen de aantrekkelijkheid van Weert. Bijvoorbeeld dat er meer te doen is in de stad, dat er goed onderwijs is en dat er goede faciliteiten voor jongeren zijn.

Iets anders waar ik mij erg druk om maak is het klimaatprobleem. Er moet natuurlijk een oplossing komen voor de klimaatvervuiling met een goed en realistisch klimaatbeleid. Dit betekent niet, zoals we vaak in de media zien, dat we 2 minuten korter moeten douchen of niet meer met het vliegtuig op vakantie moeten. De grootste vervuilers zijn niet de mensen, maar de bedrijven. Een bekend voorbeeld is het multinationalbedrijf Shell, die bakken met geld verdient met de vervuilende industrie, maar nauwelijks bijdraagt aan het klimaat. Daarentegen blijft onze energierekening alleen maar stijgen, terwijl wij maar voor een heel klein deel van de vervuiling zogen. De oplossing is dan ook om de multinationals te laten betalen voor hun klimaatvervuiling en niet ons hiervan de dupe maken. De vervuiler betaald immers!

Ik hoop jullie tijdens onze acties op straat tegen te komen en een mooi gesprek te voeren!

U bent hier