h
17 maart 2020

Respect voor de helden van de zorg

Foto: SP-Weert / weert.sp.nl
Lees verder
15 maart 2020

Aandacht voor kwetsbare werknemers De Risse vanwege Corona

In een brief aan de gemeente heeft de SP in Weert aandacht gevraagd voor de kwetsbare inwoners van onze gemeente die werken bij sociale werkvoorziening De Risse. De partij vindt dat in de situatie rond het Coronavirus extra aandacht moet worden besteed aan onder andere deze groep.

Lees verder
13 maart 2020

Ledenbijeenkomst SP-Weert uitgesteld

Op vrijdag 20 maart zouden we als afdeling een avond hebben om gezellig met de SP-leden in gesprek te gaan en elkaar beter te leren kennen. 

De maatregelen die genomen moeten worden om de verspreiding van het Corona-virus te beperken treffen echter ook onze partij. Als actieve partij hebben wij met veel mensen contact: onderling en met mensen buiten de partij. Normaal gesproken is dat goed, nu vraagt dat om waakzaamheid en beperkende maatregelen.

Lees verder
3 maart 2020

Weerter SP-ers het land in...

Foto: Paul Lempens

Linkse samenwerking krijgt vorm:

Lees verder
29 januari 2020

Bouwen Gebouwen Berouwen

Schaamteloos, hoe de Weerter Gemeenteraad over een toekomstig bouwplan aan de stadsbrug hun tijd verspilt over hoe de gebouwen er uit moeten komen te zien. Blijkbaar is men het er al wel mee eens dat het exclusieve koopappartementen moeten worden in plaats van sociale huurwoningen of huizen die voor de middenhuur in aanmerking komen. Of prachtige koopappartementen voor starters en wellicht zelfs wel een WOZOCO waar een partner samen met zijn of haar zorgbehoeftige partner ook dáár samen kunnen blijven.
Lees verder
16 januari 2020

Meerderheid ondervraagde inwoners steunt gemeente in strijd over Provinciale wegen

Foto: Nico van den Bent
Woensdagmorgen ging de SP in gesprek met Nederweertenaren op het Raadhuisplein. Dit na het nieuws dat de Provincie Limburg dreigt een streep te zetten door een alternatief plan ter verbetering van de situatie rond de Provinciale wegen N266 en N375. Dit plan werd mogelijk door het niet doorgaan van de Randweg in Nederweert.
 
De gemeente trekt nu richting ‘Maastricht’ om te zorgen dat de plannen tóch doorgaan. De SP in Weert en Provinciale Staten wilde weten wat de bewoners er van vinden.
 
De resultaten van de gesprekken:
55% is het niet eens met het voorgenomen besluit van de Provincie en hoopt dat het de gemeente lukt om de plannen toch door te kunnen laten gaan
Opvallend was dat 40% van de mensen niet goed op de hoogte was van de stand van zaken en het dus moeilijk vond om een duidelijk standpunt in te nemen
Ook bleek dat 5% nog steeds voorstander is van het alsnog laten doorgaan van de originele Randweg
Ook bleek bij inwoners het cynisme over de politiek; ‘we hebben toch niks in te brengen’
 
Reden om de gemeentelijke plannen te steunen zijn het vergroten van de veiligheid voor fietsers, bijdragen aan CO2 reductie, de gemeente staat dichter bij de mensen dan de provincie en het beperken van het fileprobleem en sluipverkeer.
 
SP-woordvoerder Nico van den Bent: “We kunnen concluderen dat de inwoners achter hun gemeentebestuur staan en graag zien dat de Provincie naar hen luistert. De uitvoering van de plannen van Nederweert moeten in werking worden gezet. Dit is dan ook ons advies aan de Statenleden van de SP.”
 
Vorig jaar is het voorstel voor een Randweg rond Nederweert niet doorgegaan. Dit kwam na protesten van bewoners. De SP was ook tegen dit plan.
Daarna is een nieuw plan bedacht om met name knelpunten voor fietsers en voetgangers op te lossen, op de provinciale wegen N266 en de N275. Het gaat om het verbeteren van het gebied, voor de leefbaarheid en veiligheid. Het laatste nieuws is dat de Provincie het geld voor Nederweert hiervoor niet wil geven. De gemeente is hier boos over. Ze zeggen ‘de provincie kiest voor asfalt boven het belang van de fietser’. Ze eisen dat het plan van Nederweert in het geheel wordt uitgevoerd.
 
De onderdelen die volgens de provincie niet worden uitgevoerd zijn:
 
  1. De aansluiting van de fiets-voetgangersbrug over de Zuid-Willemsvaart op Aan Vijftien ter hoogte van de Schoolstraat (8).
  2. De aanleg van de fiets-voetgangersbrug over de Zuid-Willemsvaart (4).
  3. De verbetering van de N266 tussen de rotonde Hoebenakker en Randweg Zuid (10).
  4. De verbetering van de N266 door de verbreding van het fietspad tussen de N275 en Brug 15 (11).
  5. De aanleg van de fietstunnel onder de N275 ter hoogte van de Zuid-Willemsvaart (12).
  6. De aanleg van de rotonde in Randweg West ter hoogte van De Bengele (17).

Foto: Gemeente Nederweert / Nieuwsbrief
Lees verder
11 januari 2020

Het jaar 2019 uit het archief van de SP Weert

In 2019 heeft de afdeling last van de na-ijl-effecten van de klappen die zijn opgelopen eind 2018. Onder leiding van Mathijs Fiddelaers en de rest van het bestuur wordt gewerkt aan nieuwe initiatieven.

De landelijke verkiezingscampagnes voor Provinciale Staten en het Europees Parlement verlopen in Weert niet goed en ook de uitslag valt tegen; de slechtste in jaren. Voor herstel van vertrouwen is meer tijd nodig. Ook blijkt de staat van het campagneteam met actieve leden nog niet op sterkte en op orde.

Lees verder
14 december 2019

Het XXIV Congres van de SP

Foto: Nico van den Bent / De entree in Nieuwegein

In alle vroegte vertrokken Yasemin, Danique en Nico vanuit Weert om in Nieuwegein de afdeling uit Weert te vertegenwoordigen op het SP-congres. Een dag van gezelligheid, oude bekenden te zien en nieuwe partijleden te ontmoeten. Maar vooral ook een dag van hard werken om de SP naar een nog hoger level te krijgen.

Lees verder
7 december 2019

Uitkomst gesprek positief: omheining al in januari

Afgelopen week had het actiecomité Veilig Hondenravotterrein een gesprek bij de gemeente met twee ambtenaren over onze vragen. Dit gesprek was met Patricia van Berlo en Paul Lempens vanuit Boshoven en de SP.

Lees verder
27 november 2019

SP feliciteert buurt Leuken met verplaatsing Swinnen

Foto: Nico van den Bent

Eerder deze maand werd bekend dat vleesverwerker Swinnen wordt uitgekocht en verplaatst buiten de woonbuurt op Leuken.
Daarmee zal de overlast van ladende en lossende vrachtwagens tot het verleden behoren.

Lees verder

Pagina's