h

Aandacht voor kwetsbare werknemers De Risse vanwege Corona

15 maart 2020

Aandacht voor kwetsbare werknemers De Risse vanwege Corona

In een brief aan de gemeente heeft de SP in Weert aandacht gevraagd voor de kwetsbare inwoners van onze gemeente die werken bij sociale werkvoorziening De Risse. De partij vindt dat in de situatie rond het Coronavirus extra aandacht moet worden besteed aan onder andere deze groep.

Vanuit enkele inwoners werd met de partij contact gezocht met zorgen over de sociale werkvoorziening De Risse. De partij vraagt zich af of voldoende wordt gedaan om te voorkomen dat op deze plaats waar veel chronisch zieken werken ook een uitbraak plaatsvindt, en of er – voor zover hier nog geen maatregelen zijn genomen – hier speciale aandacht aan wordt besteedt. Waarbij er ook rekening wordt gehouden met de specifieke problematiek van een deel van de werknemers, waardoor juist het hebben van werk en dagbesteding voorkomt dat mensen vereenzamen en/of dat hun problematiek verergert.

De SP vraagt de gemeente in het bestuur van De Risse hiervoor aandacht te vragen. Ze vraagt om overleg met onder andere hulpverleners en medezeggenschap, waarbij aandacht is voor de thuissituatie van Risse-medewerkers. Voor sommige werknemers zal thuis blijven een goede oplossing kan zijn en voor sommigen is het werken onder aangepaste omstandigheden (kleinere groepen, grotere afstand) het beste. De partij pleit daarom voor maatwerk.

De SP benadrukt dat de gemeente vooral haar tijd moet steken in het nemen van passende maatregelen in plaats van beantwoording van haar brief en stelt dat zij vooral het signaal wil overbrengen, omdat zij zich zeer betrokken voelen bij de mensen van De Risse.

U bent hier