h

Weg nu echt vrij voor ontwikkelingen Weert-west

3 februari 2016

Weg nu echt vrij voor ontwikkelingen Weert-west

Deze week sloot de gemeente Weert een grote vastgoedovereenkomst waardoor de toekomst van het gebied Weert-West in eigen handen komt. De gemeente koopt voor 7,6 miljoen euro de voormalige Van Hornekazerne, de Nelissenhofweg en het naastgelegen terrein waar het Bisschoppelijk College stond van de Rijksvastgoeddienst. Voor datzelfde bedrag wordt enkel het kazerneterrein meteen doorverkocht aan de Stichting Horne Quartier.

Stichting Horne Quartier kan daarmee nu echt aan de slag op het kazerneterrein. Het unieke idee van wethouder Paul Sterk om de kazerne deels te gebruiken asielzoekerscentrum en daarnaast open te stellen voor medegebruik kan uitgevoerd gaan worden.

De SP heeft haar enthousiasme voor de plannen nooit onder stoelen of banken gestoken. De steun voor het lef van het college van B&W om ook in moeilijke tijden geld te steken in Weert-west heeft zich letterlijk en figuurlijk nu al terug betaald.

SP fractievoorzitter Jeroen Goubet: ‘De ideëen zien er allemaal prachtig uit maar waar het echt om gaat zijn de mensen. Iedereen gaat hiervan profiteren. Niet alleen de paardensport of de topsport maar ook de sportclub waar jij lid van bent omdat je straks kunt gaan trainen op het kazerneterrein. De cursist die straks naar Weert komt om een nieuwe opleiding te volgen. De dementerende oudere die straks de beste en de slimste zorg krijgt. De slimmerik die bij het kenniscentrum of de Biobased Academy gaat werken. De cultuurliefhebber die naar de Lichtenberg gaat. De asielzoeker die gemakkelijker in onze samenleving integreert omdat hij niet op een afgelegen troosteloze opvanglocatie woont maar op een terrein waar van alles gebeurt en kan. Dat wordt nu allemaal werkelijkheid, in Weert!’

De plannen voor het voormalige kazerneterrein werden onlangs gepresenteerd. De twee informatieavonden daarover werden druk bezocht. De kazerne wordt verdeeld in vijf ‘pleinen’.

Naast het COA-plein waar het asielzoekerscentrum gevestigd is en dat ongeveer de helft van het kazerneterrein beslaat komt er een Educatieplein met een opleidingscentrum op het gebied van veiligheid. Het opleidingscentrum is goed voor 5000 cursusplaatsen per jaar en zal gebruik maken van leslokalen, sportfaciliteiten zowel binnen als buiten en overnachtingsplekken die al op het kazerneterrein aanwezig zijn.

Op het zorgplein komt een zorginstelling die zich gaat richten op het behandelen van post traumatische stressstoornissen (PTSS). Plannen voor een zorgcentrum voor dementerende ouderen gekoppeld aan een kennis- en expertisecentrum worden nog verder ontwikkeld.

Het vierde plein wordt het Ontwikkelplein met een Biobased Academy die zich gaat buigen over veelal maatschappelijke vraagstukken zoals vermindering van afval en vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Op het Sportplein tot slot wil men een bovenregionale sportcampus opzetten die ook geschikt is voor medegebruik door sportverenigingen en (top)sport in Weert en de bezoekers/bewoners van de andere pleinen.

Het voormalige terrein van het Bisschoppelijk College en de Nelissenhofweg vallen buiten het kazerneterrein en komen daarmee in handen van de gemeente. Ook hier bestaan er volop plannen zoals op het gebied van de paardensport. Openluchtthater de Lichtenberg grenst aan het aangekochte gebied.

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert

U bent hier