h

Onderwijs

19 augustus 2018

Weer(t) naar School..

Het is weer zover de scholen gaan weer beginnen. Voor velen weer wennen aan al die fietsen in het straatbeeld of aan al die auto´s rond de scholen waarmee ouders hun kinderen in alle haast even afzetten. Er zal gelachen worden en er zullen ook traantjes vloeien van kinderen die hun ouders gaan missen.
Lees verder
29 juni 2018

Groen licht voor uitbreiding school Leuken

De gemeenteraad heeft gisteren ingestemd met de uitbreiding van IKC Leuken, de basisschool in deze wijk. Over deze uitbreiding was nogal wat te doen, er was wat hoongelach. Het gebouw is immers splinternieuw, werd vorig opgeleverd, en moet nu dus alweer uitgebreid worden.

Lees verder
17 maart 2018

Jongste kandidaat Yasemin Kaya in debat in een volle zaal van Het College

Foto: Ibrahim Doslu / SP Weert

Afgelopen donderdag organiseerde Het College in het kader van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een debat voor de leerlingen uit de bovenbouw met het vak maatschappijwetenschappen. Namens SP en ROOD voerde kandidaat-raadslid #10 Yasemin Kaya het woord tijdens het debat. Zij was niet alleen de jongste kandidaat tijdens het debat, maar is de jongste kandidaat van alle partijen in Weert.

Lees verder
15 december 2017

Riya Geboers in VNG magazine over ‘de informatiesamenleving’

Deze maand staat SP raadslid Riya Geboers met een uitbreid interview in het VNG-magazine, het ‘vakblad’ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Geboers is bibliothecaris en daarom heeft het onderwerp haar bijzondere interesse.

Lees verder
12 december 2017

SP steunt stakende leraren

Foto: Po in actie / internet

 

Vandaag, dinsdag 12 december staken de leraren in het basisonderwijs. In Weert wordt massaal gestaakt in het Primaire Onderwijs (basisscholen). De SP steunt deze stakende leraren.

Lees verder
4 juni 2017

Opgroeien in armoede is geen keus

Foto: Ibrahim Doslu / SP Weert

Afgelopen donderdag organiseerde de SP Weert een thema avond over het onderwerp kinderarmoede. Tijdens de bijeenkomst werd een documentaire vertoond over kinderen in het Verenigd Koninkrijk, die in armoede opgroeien.  Daarnaast vertelden Bert Peterse en Riya Geboers een interessant verhaal over kinderarmoede en armoede op lokaal niveau. Na de documentaire was er de gelegenheid om over het onderwerp in gesprek te gaan.

Lees verder
11 oktober 2016

Weert weer maximaal sociaal: proef met extra hulp voor mensen met problemen

De gemeente Weert is een proef opgestart om  gezinnen en mensen met problemen nog beter te kunnen helpen. Soms zijn problemen van mensen zo ingewikkeld dat ze buiten de boot dreigen te vallen. Door over regeltjes heen te kijken en ook mensen te helpen die strikt genomen niet in aanmerking komen voor hulp moet dat nog meer dan nu voorkomen gaan worden.

Lees verder
8 september 2016

Schoolzwemmen nieuwe stijl nu voor alle Weerter basisschoolkinderen.

Foto: Sjoerd van Hoof / www.weertdegekste.nl

Eind mei gaf de gemeenteraad groen licht voor de voortzetting van het succesvolle ‘Swim2Play’ als vervanging van het traditionele schoolzwemmen. Tot verbazing van de SP wilde een deel van de raad er in eerste instantie niet mee doorgaan.  Dat er tòch een juiste keuze is gemaakt blijkt uit het nieuws dat alle Weerter basisscholen dit jaar meedoen.

Lees verder
28 mei 2016

Weerter kinderen blijven zwemmen!

Foto: Sjoerd van Hoof / www.weertdegekste.nl

De gemeenteraad van Weert ging afgelopen woensdag in een onverwacht grote meerderheid achter het ‘schoolzwemmen 2.0’, zoals het al genoemd wordt, staan.

Lees verder
17 mei 2016

Verbazing over geringe steun voor ‘schoolzwemmen nieuwe stijl’

Foto: Sjoerd van Hoof / www.weertdegekste.nl

Weert heeft vorig jaar vanwege bezuinigingen het schoolzwemmen afgeschaft wat tot nogal wat commotie leidde. De raad riep Burgemeester en Wethouders op om te bekijken of er een alternatief kon worden gevonden en dat is gelukt. Volgens een methode die ‘Swim2Play’ wordt genoemd leren kinderen spelenderwijs om zichzelf te redden in het water. Het proefproject slaat aan en B&W willen het graag voortzetten. Maar tot verbazing van de SP is een groot deel van de raad niet enthousiast.

Lees verder

Pagina's

U bent hier