h

Weert weer maximaal sociaal: proef met extra hulp voor mensen met problemen

11 oktober 2016

Weert weer maximaal sociaal: proef met extra hulp voor mensen met problemen

De gemeente Weert is een proef opgestart om  gezinnen en mensen met problemen nog beter te kunnen helpen. Soms zijn problemen van mensen zo ingewikkeld dat ze buiten de boot dreigen te vallen. Door over regeltjes heen te kijken en ook mensen te helpen die strikt genomen niet in aanmerking komen voor hulp moet dat nog meer dan nu voorkomen gaan worden.

Wethouder Paul Sterk: 'We willen kijken naar wat een persoon of een gezin echt helpt. Soms beletten wetten, regeleltjes of bevoegdheden ons nu. Er is durf en creativiteit voor nodig om daar overheen te stappen en toch met een oplossing te komen.‘

Wethouder Sterk is er duidelijk over dat die verandering vanuit de gemeente zelf moet komen. ‘We moeten over de afdelingen heen gaan kijken en meer mèt elkaar in plaats van langs elkaar werken. Er komt daarom een projectleider die acht uur per week de uitzonderlijke gevallen gaat bekijken om dwars door afdelingen en regeltjes heen naar oplossingen te zoeken. Zo kunnen we ook meteen de bestaande structuren wat meer losweken. We willen af van de schotjes tussen jeugd, onderwijs, zorg, werk, wonen, WMO, enzovoorts.’

De SP is een groot voorstander van de proef.

‘Krampachtig vasthouden aan regeltjes is een grote bron van ergernis. En dat niet alleen, het zorgt ervoor dat mensen met problemen soms niet geholpen worden. Door de proef worden regeltjes doorbroken en breiden we het sociale beleid van de gemeente uit. Bovendien zorgt een nieuwe manier van denken ook voor een nieuwe gemeentelijke organisatie die bij de tijd is. Drie vliegen in een klap.’

Aldus SP fractievoorzitter Jeroen Goubet

Voor de proef wordt voorlopig 50.000 euro beschikbaar gesteld.

U bent hier