h

Gemeente gaat mensen met schulden veel actiever helpen

4 november 2015

Gemeente gaat mensen met schulden veel actiever helpen

De Weerter gemeenteraad stemde gisteren in met een initiatief om veel actiever om te gaan met schuldhulpverlening. Er wordt flink geld beschikbaar gesteld voor zowel het voorkomen van schulden als voor het helpen van mensen die helaas een schuld hebben opgebouwd.

De SP heeft twee voorstellen gedaan om de schuldhulpverlening verder te verbeteren. De partij wilde door een andere variant te kiezen 194.200 euro vrij te spelen, zodat deze in 2016 de bezuiniging op armoedebeleid (voorstel 160.000 euro) opheffen.  Ook stelde de partij voor om te onderzoeken  of het mogelijk is als gemeente kleine schulden direct af te lossen, in plaats via bewindvoering. 

"Met onze voorstellen laten we zien dat het haalbaar en betaalbaar is om zowel goede schuldhulpverlening te bieden en een goed armoedebeleid te voeren," aldus SP-raadslid Bert Peterse. "Door een andere variant te kiezen, nemen direct de schuldhulpverlening door de gemeente in handen in plaats van een model waarbij eerst mensen worden ingehuurd. Dienstverlening aan onze inwoners staat hierbij centraal en daarmee besparen we kosten."

Helaas bleek er geen meerderheid voor dit voorstel. Toch werd door de discussie die er volgde het signaal van de SP zeer serieus genomen. Dat gold ook voor een SP-voorstel om uit te gaan zoeken of dat de gemeente een bijdrage kan leveren aan het helpen van mensen die door een relatief kleine schuld in de schuldsanering dreigen te belanden.

"Wanneer mensen door relatief kleine schuldbedragen, onder de 6000 euro, in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp) dreigen te belanden dan gaat een relatief groot bedrag op aan kosten voor bewindvoering. Dat kost iedereen die belasting betaald geld en degene met de schuld schiet er ook niks mee op. Wij wilden graag weten of het verstrekken van een lening vanuit de gemeente in deze gevallen geen oplossing kan bieden om schuldeisers schadeloos te stellen, schuldsanering buiten de deur te houden en vooral mensen te helpen" aldus SP-raadslid Jeroen Goubet.

De vraag om dat te onderzoeken werd door een zéér krappe meerderheid van 15 tegen 14 stemmen afgewezen.

De SP gaat er vanuit dat het college van B&W dit signaal ondanks die krappe afwijzing evengoed oppakt.

Ook het genoemde SP-voorstel om meteen deskundigen aan te nemen en niet in te huren haalde het niet. Neemt niet weg dat de SP binnenkort tijdens de begrotingsbehandeling van de gemeente voor 2016 met nieuwe voorstellen zal komen om de armoedebestrijding overeind te houden.

Ondanks dit alles, vanaf nu is de schuldhulpverlening in Weert in ieder geval een stuk beter geregeld.

U bent hier