h

Groen licht voor uitbreiding school Leuken

29 juni 2018

Groen licht voor uitbreiding school Leuken

De gemeenteraad heeft gisteren ingestemd met de uitbreiding van IKC Leuken, de basisschool in deze wijk. Over deze uitbreiding was nogal wat te doen, er was wat hoongelach. Het gebouw is immers splinternieuw, werd vorig opgeleverd, en moet nu dus alweer uitgebreid worden.

Het nieuwbouwplan voor de school in de wijk Leuken werd in februari 2015 door de raad goedgekeurd. De nieuwe school kostte 2,1 miljoen euro. Bij de bouw werd rekening gehouden met een school voor rond de 340 kinderen. Het aantal kinderen dat in de komende jaren van de school gebruik zou gaan maken bleef ook rond dat getal hangen.

De prognoses werden gemaakt door bureau Pronexus. Dit bureau is gespecialiseerd in bevolkingsontwikkeling met name om een advies te geven over hoe groot scholen gebouwd moeten worden. ‘De methode die zij hanteren wordt door honderden gemeenten gebruikt en is de meest betrouwbare’, aldus wethouder Gabriëls van onderwijs.

De nieuwe school werd in mei vorig jaar opgeleverd. Maar toen een maand daarvoor Pronexus met nieuwe leerling-prognoses kwam bleek dat voor de wijk Leuken plotseling rond de 400 te liggen! En inderdaad, het gebouw was ook meteen te klein. Want er kwamen erg veel aanmeldingen van ouders die hun kinderen naar de nieuwe school wilden laten gaan.

De gemeente ging daarop in gesprek met scholenkoepel Meerderweert waaronder ook het IKC Leuken valt. Het komt namelijk vaker voor dat wanneer ergens een nieuwe school gebouwd is, ouders van kinderen uit omliggende wijken of dorpen hun kroost graag naar dat frisse nieuwe gebouw willen laten gaan. En dat mag, er is in Nederland een vrije onderwijskeuze.

Maar voor de gemeente is het lastig plannen. Met Meerderweert werd daarom afgesproken dat wanneer de prognoses in maart van dit jaar opnieuw een leerlingaantal van rond de 400 zouden laten zien het College van B&W zo snel mogelijk een voorstel aan de gemeenteraad zou doen om bij te bouwen en zo tijdelijk huisvesting van leerlingen te voorkomen.

En zo gebeurde. De cijfers van Pronexus lieten afgelopen maart opnieuw 400 leerlingen over de komende jaren zien. Daarom kreeg de raad gisteren een uitbreidingsplan voorgeschoteld.

Foto: Maurits Gemmink / SP
SP fractievoorzitter Goubet. ‘De wethouder heeft puik werk geleverd. Er is gerend in het stadhuis om het uitbreidingplan tussen maart en mei van dit jaar af te krijgen. Dat is gelukt, en wij zijn het als SP helemaal eens met het voorstel. 400 kinderen kunnen rond de kerst al terecht in het uitgebreide schoolgebouw want de uitbouw moet nog dit jaar klaar zijn. Van de aanzet om bij te bouwen in maart naar een verwachte oplevering in december,  een knap staaltje werk!

Toch was daarmee de kous niet af. Want de dag vóór de raadsvergadering, afgelopen woensdag, belde Meerderweert naar de gemeente dat ze denken niet genoeg te hebben aan het bedrag van krap een half miljoen om de school uit te breiden.

Tot verbazing van een groot deel van de raad omdat er in de afgelopen maanden intensief overleg is gevoerd tussen Meerderweert en de gemeente. Ook de wethouder begreep niet waarom het signaal zo laat kwam en wees erop dat hij nog steeds van mening is dat Meerderweert het voor een half miljoen moet doen. ‘Dat is met dit soort projecten in het verleden ook altijd gelukt,’ aldus de wethouder.

Dat leverde discussie op. Met name DUS Weert zat het allemaal niet gemakkelijk en vroeg de wethouder waarom de raad zo in een spagaat werd gebracht.

‘Meerderweert brengt u in een spagaat, niet ik. Wij gaan bekijken waarom Meerderweert zegt meer geld nodig te hebben want dat weet ik nu ook nog niet precies. Als er redelijkerwijs meer geld nodig is, dan kom ik bij u terug’, aldus wethouder Gabriëls.

‘Daarna werd het echt bont’ zo betoogd SP fractievoorzitter Jeroen Goubet. ‘DUS stelde daarop voor het hele voorstel maar van tafel te halen. Eerst maar eens gaan praten met Meerderweert voordat er geld beschikbaar gesteld zou worden. Terwijl het eerder dit jaar met name DUS Weert was dat vroeg om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de uitbreiding. Op mijn simpele vraag “bent u nu vóór of tegen de uitbreiding van de school” kwam geen duidelijk antwoord.’

 


"BENT U NU VÓÓR OF TEGEN DE UITBREIDING VAN DE SCHOOL?"


Weert Lokaal raadslid Carla Jacobs ergerde zich daar ook terecht aan. ‘Door u voorstel om nu ineens te gaan wachten moeten we waarschijnlijk voor tijdelijke huisvesting of het overplaatsen van leerlingen naar andere scholen gaan zorgen. Terwijl u dat eerder dit jaar juist wilde voorkomen. Ik snap er net als de heer Goubet helemaal niks meer van’.

De VVD was om een andere reden tegen de uitbreiding. De partij maakte in het begin van het debat al duidelijk dat er leslokalen in andere scholen leeg staan en die te willen vullen voordat er bijgebouwd wordt. SP raadslid Goubet gaf aan die overweging van de VVD weliswaar te begrijpen maar gaf aan dat de SP een school als een essentiële voorziening in een wijk of dorp ziet en wat teveel vloeroppervlak van scholen links en recht daarom voor lief te nemen.

Uiteindelijk stemde een ruime meerderheid van SP, D66, PvdA, CDA en Weert Lokaal vóór uitbreiding van de school. DUS Weert en de VVD stemden tegen. Daarmee kunnen de schoolkinderen van Leuken als alles goed gaat al eind dit jaar gebruik maken van het uitgebreide deel van de school.

U bent hier