h

Verbazing over geringe steun voor ‘schoolzwemmen nieuwe stijl’

17 mei 2016

Verbazing over geringe steun voor ‘schoolzwemmen nieuwe stijl’

Foto: Sjoerd van Hoof / www.weertdegekste.nl

Weert heeft vorig jaar vanwege bezuinigingen het schoolzwemmen afgeschaft wat tot nogal wat commotie leidde. De raad riep Burgemeester en Wethouders op om te bekijken of er een alternatief kon worden gevonden en dat is gelukt. Volgens een methode die ‘Swim2Play’ wordt genoemd leren kinderen spelenderwijs om zichzelf te redden in het water. Het proefproject slaat aan en B&W willen het graag voortzetten. Maar tot verbazing van de SP is een groot deel van de raad niet enthousiast.

In plaats van 20 of 40 weken schoolzwemmen komen de kinderen nu nog slechts vijf weken per jaar naar het zwembad, maar dan wel de groepen 1 t/m 8. In plaats van het traditionele baantjes trekken mogen kinderen spelen in het water. Het aantal uren in het water blijft gelijk. Daarbij wordt er veel beter dan vroeger gekeken naar de zwemvaardigheid van ieder kind en indien nodig kan er in samenspraak met school en ouders bekeken worden of aanvullende zwemlessen nodig zijn. De kosten kunnen uit andere gemeentelijke of landelijke ‘potjes’ betaald worden indien ouders dat niet zelf kunnen. Ieder Weerter kind veilig in het water dus. Het blijkt overigens dat slechts zo’n acht procent van de Weerter schoolkinderen in groep 6, 7 en 8 geen zwemdiploma heeft.

Bij de kinderen, de scholen, wethouder Gabriëls en ook bij de SP veel enthousiasme over Swim2Play. Een struikelblok om mee te doen is voor een aantal scholen echter het vervoer naar zwembad De IJzeren Man. Dat moeten ze nu nog zelf betalen maar in de verlengde proef wil de gemeente voor een deel bijspringen. De SP deed de suggestie om eens bij de provincie aan te kloppen. Daar zijn diverse budgetten beschikbaar voor onderwijs, beweging, sport en innovatie en Swim2Play past daar allemaal in. Gabriëls gaf aan hierover nog in gesprek te zijn met de Provincie.

Tot verbazing van de SP valt een groot deel van de raad echter over het überhaupt voortzetten van de proef heen. D66, de VVD en Gabriëls’ eigen Weert Lokaal lieten tijdens de commissievergadering Inwoners weten er eigenlijk niets in te zien en begonnen over geld. Volgens hen is er tenslotte besloten om het schoolzwemmen af te schaffen en zo te bezuinigen maar Swim2Play kost nog steeds geld. ‘Als we steeds onze eigen bezuinigingen op deze manier terug draaien dan is het einde zoek’ aldus de VVD.

Gabriëls verdedigde zich door de raad erop te wijzen dat zij hem via een motie had gevraagd te bekijken of er een alternatief voor het schoolzwemmen kon worden gevonden. Dat is er nu, slaat aan en kost ongeveer de helft van wat het schoolzwemmen kostte.

Tot ergernis van de SP trokken met name D66 en Weert Lokaal vervolgens het nut en de effectiviteit van Swim2Play in twijfel. PvdA commissielid Heuvelmans omarmde daarop resultaten van de proef en verdedigde het concept terwijl de PvdA vorig jaar nog uitermate kritisch was. SP raadslid Jeroen Goubet wees er bovendien op dat de twee partijen met hun uitspraken ook de vrijwilligers die zich in het zwembad voor Swim2Play inzetten tekort doen.

Het is dus nog allerminst zeker of de proef verlengd gaat worden. DUS Weert, de PvdA en de SP spraken hun steun uit voor het voorstel. Het CDA was het er inhoudelijk ook mee eens maar twijfelt nog over de kosten. Raadslid Nouwen van het CDA liet echter zijn hart spreken door te zeggen dat hij Swim2 Play heel goed vindt omdat het zorgt voor zelfredzaamheid.  ‘Het gaat mij om de kinderen en de rest doet niet ter zake, aldus Nouwen’. D66, VVD en Weert Lokaal, een krappe meerderheid in de gemeenteraad, zien niets in het voorstel.

Tijdens de raadsvergadering van volgende week woensdag neemt de gemeenteraad een beslissing over het voortzetten van Swim2Play en daarmee over het voortzetten van gemeentelijk zwemonderwijs in Weert.

U bent hier