h

Onderwijs

17 maart 2008

ROOD deelt flyers uit vóór goed onderwijs

ROOD tegen de ophokplichtDe middelbare scholieren van de Philips van Horne Scholengemeenschap in Weert werden vandaag getrakteerd op een ROOD-flyer tegen de zogenaamde ‘1040 uren-norm’.De pamfletjes waren vlak voor het begin van de eerste schooldag in de week binnen de kortste keren op.

Lees verder
24 augustus 2007

SP: Kiezen voor kwaliteit in het onderwijs

In een brief aan de gemeenteraad laat de afdeling Educatie van Gilde Opleidingen in Weert weten te vrezen voor haar voortbestaan. Dit omdat de gemeente een vijftigtal inburgeringtrajecten voor immigranten niet uitbesteed aan Gilde Opleidingen maar aan ROC Eindhoven. De SP wil graag weten waarom de gemeente deze keuze heeft gemaakt.

Lees verder
26 september 2006

Gemeente moet scholen wijzen op vrijwillig karakter ouderbijdrage

De SP heeft wederom aan de gemeente Weert gevraagd om toe te zien op de vrijwilligheid van de ouderbijdrage op middelbare scholen. Dit naar aanleiding van het inschakelen door het Bisschoppelijk College van een deurwaarder om deze 'vrijwillig' te innen.

Lees verder
28 augustus 2006

Scholen moeten ouders wijzen op tegemoetkoming schoolkosten

Veel ouders weten niet dat ze een tegemoetkoming in de schoolkosten van hun kinderen kunnen krijgen. De SP heeft in een brief aan de scholen in Weert opgeroepen meer bekendheid aan de regeling te geven.

Lees verder
14 oktober 2003

Vrijwillige ouderbijdrage lijkt in orde

Uit een onderzoek van de SP blijkt dat de Weerter scholen de vrijwillige ouderbijdrage over het algemeen goed toepassen. Alleen de Montessorischool vormt een uitzondering.

Lees verder
3 juli 2003

Geen draagvlak voor C2, geen school op C2!

'De SP is naar de mensen toe gegaan, heeft geluisterd en heeft haar conclusie getrokken. Wij herhalen daarom ons standpunt. Er is geen draagvlak voor C2, dus zijn wij tegen een school op C2!'

Lees verder
19 mei 2003

Overgroot deel bewoners tegen voorkeurslocatie gemeente voor 'brede school' Keent

Meer dan 85 % van de bewoners van de wijk Keent die aan een SP peiling hebben meegedaan blijkt tegen de voorkeur van het Weerter gemeentebestuur te zijn voor de bouw van een brede school op de locatie St. Jozefslaan / Sutjensstraat. Het overgrote deel van de wijkbewoners wil de school graag op de locatie van de huidige Fordgarage of de huidige Dalschool.

Lees verder
28 april 2003

SP peilt mening bewoners Keent over school

De Socialistische Partij verspreidt deze week ruim tweeduizend vragenlijsten in de Weerter wijk Keent. Op de korte vragenlijst kunnen alle bewoners van Keent hun mening geven over de locatie en invulling van de nieuwe brede school voor de wijk.

Lees verder
11 maart 2003

BALANS: sloop flat in Keent te voorbarig

Woningcorporatie Balans heeft helemaal geen 'ja' gezegd tegen het voorstel van B&W om een flat aan de Sint Jozefslaan in Keent te slopen en zo ruimte vrij te maken voor de bouw van een nieuwe brede school. Volgens vestigingsdirecteur S.Jansen van Balans is die bewering van het college onjuist en veel te voorbarig.

Lees verder
7 maart 2003

SP woedend over plannen sloop in Sint Jozefslaan

Vanmorgen heeft het college van B&W bekend gemaakt een voorkeur te hebben voor een brede school op de locatie van de Sint Jozefslaan / Sutjensstraat. Daarvoor moet een deel van de huurflats op de Sint Jozefslaan gesloopt worden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier