h

Gemeente moet scholen wijzen op vrijwillig karakter ouderbijdrage

26 september 2006

Gemeente moet scholen wijzen op vrijwillig karakter ouderbijdrage

De SP heeft wederom aan de gemeente Weert gevraagd om toe te zien op de vrijwilligheid van de ouderbijdrage op middelbare scholen. Dit naar aanleiding van het inschakelen door het Bisschoppelijk College van een deurwaarder om deze 'vrijwillig' te innen.

In 2002 en 2003 heeft de SP het toenmalige College van B&W herhaaldelijk verzocht aandacht te schenken aan de problematiek van de 'vrijwillige' ouderbijdrage. De partij vraagt zich af wat hiermee is gedaan.

SP-raadslid Paul Lempens: "Nu blijkt dat zelfs een doorgaans keurige school als het Bisschoppelijk College een deurwaarder heeft ingeschakeld om de vrijwillige bijdrage te innen, moet er actie worden ondernomen om te voorkomen dat nog meer ouders hiermee onterecht in de problemen komen. Deze problematiek dient niet te worden onderschat."

De SP heeft verzocht om de problematiek te agenderen voor de eerstvolgende commissievergadering Onderwijs. Zij verwacht van de wethouder een toelichting wat hij onderneemt en heeft ondernomen om dit soort misstanden te voorkomen. Daarbij kan ook de SP-brief van 28-8-2006 over de bekendheid over tegemoetkomingen worden meegenomen.

Scholen moeten ouders wijzen op tegemoetkoming schoolkosten

SP brief aan Weerter scholen over de vrijwillige bijdrage uit 2003

U bent hier