h

Vrijwillige ouderbijdrage lijkt in orde

14 oktober 2003

Vrijwillige ouderbijdrage lijkt in orde

Uit een onderzoek van de SP blijkt dat de Weerter scholen de vrijwillige ouderbijdrage over het algemeen goed toepassen. Alleen de Montessorischool vormt een uitzondering.

De SP in een brief aan alle Weerter scholen:

Betreft: beleid vrijwillige ouderbijdrage

Weert, 13 oktober 2003

Geachte heer / mevrouw,

Uit de antwoorden op een vragenlijst die de SP voor de zomervakantie naar alle Weerter scholen stuurde blijkt dat deze de regeling voor de vrijwillige ouderbijdrage over het algemeen goed toepassen. Dit betekent dat in de schoolgids de regeling staat vermeld, en dat ouders worden gewezen op het vrijwillige karakter van de bijdrage. Ook de hoogte van het bedrag valt mee (meestal rond de € 10), als het gaat over de basisscholen.

Alleen de Montessorischool op Molenakker laat een sterke afwijking zien. De bijdrage ligt hier op € 114. De school heeft hierover in haar schoolgids daarom een heel verhaal opgenomen. Een citaat: “Als deze bijdrage niet voldaan wordt, dan krijgt uw kind geen ander of minder onderwijs dan de andere kinderen. Wij gaan er dan ook van uit dat u solidair bent en de ouderbijdrage voldoet.” De SP constateert dat de school hiermee een financiële drempel heeft opgeworpen voor kinderen uit gezinnen met een lager inkomen. Om te voorkomen dat deze gezinnen op deze manier worden beperkt in hun schoolkeuze vinden wij dat de school daarvoor een regeling in het leven dient te roepen.

Bij de middelbare scholen is het een ander verhaal. De bedragen zijn hier veel hoger dan bij de basisscholen, van € 46 tot € 60. Ook zijn er bijkomende kosten als het boekenfonds en schoolreizen. Deze vallen buiten het onderzoek. Vooral de kosten van schoolreizen zijn hoog, en de gemeentelijke regelingen vervallen met de nieuwe Wet Werk en Bijstand van het kabinet Balkenende.

Al eerder ondernam de gemeente Weert op verzoek van de SP actie richting de scholen om hen aan te sporen ouders te wijzen op de vrijwilligheid van de bijdrage. Ook worden uitkeringsgerechtigden bij de Sociale Dienst gewezen op de vrijwilligheid van de ouderbijdrage en het bestaan van regelingen om tegemoet te komen.

Soms zal er een verschil zitten tussen de ervaringen van ouders en de antwoorden die de scholen hebben gegeven. Daarom roept de SP ouders op om te melden wanneer zij problemen ondervinden met de ouderbijdrage en eventuele regelingen. Dit kan onder andere via de website van de SP; www.weert.sp.nl

Indien u behoefte heeft aan een reactie of aan meer informatie kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Paul Lempens
Raadslid SP

U bent hier