h

BALANS: sloop flat in Keent te voorbarig

11 maart 2003

BALANS: sloop flat in Keent te voorbarig

Woningcorporatie Balans heeft helemaal geen 'ja' gezegd tegen het voorstel van B&W om een flat aan de Sint Jozefslaan in Keent te slopen en zo ruimte vrij te maken voor de bouw van een nieuwe brede school. Volgens vestigingsdirecteur S.Jansen van Balans is die bewering van het college onjuist en veel te voorbarig.

Artikel in Dagblad de Limburger van 11 maart 2003 door Bas Poell

Wethouder R.Verheggen zei vorige week vrijdag dat Balans een nieuw onderkomen gaat zoeken voor achttien gezinnen aan de Sint Jozefslaan. De bewoners, die door de gemeente per brief zijn geïnformeerd over de voorgenomen sloop van hun flat, krijgen vandaag een schrijven van eigenaar Balans. Daarin staat dat de corporatie nog geen standpunt heeft ingenomen over sloop. Jansen: ,,De gemeente kan van alles roepen. Wij komen in de eerste plaats op voor de belangen van onze huurders. Die zullen in geval van sloop op z'n minst een gelijkwaardige woning terug moeten krijgen. We hebben nog helemaal niet nagedacht over de vraag waar waar die gebouwd moeten worden en hoeveel ze gaan kosten. Natuurlijk zijn we bereid om mee te denken. Het gaat immers om de maatschappelijke belangen in Keent.''

De gemeenteraad gaf het college vorige maand opdracht opnieuw onderzoek te doen naar alle mogelijke locaties voor een brede school in Keent. Vorige week kondigde het college al aan dat het die school wil laten bouwen tussen de Sutjensstraat en Sint Jozefslaan. Hiervoor moeten een flatgebouw, enkele bedrijfspanden en drie particuliere woningen tegen de vlakte. Balans-woordvoerder Jansen vraagt zich af of de gemeente goed heeft nagedacht over de kosten van dit plan. ,,Omdat er nauwelijks huurwoningen zijn, zullen er voor de flatbewoners nieuwe woningen moeten komen. Bovendien is hun flat jaren geleden nog voor veel geld gerenoveerd. Die kosten moet je ook in de plannen meetellen. Verder moeten er enkele particuliere huizenbezitters en bedrijfseigenaren worden uitgekocht. Al met al gaat het de gemeente heel veel geld kosten. En dan is er nog geen nieuwe school gebouwd.''

Wethouder M.Stokbroeks (Onderwijs) erkent dat de gemeente slechts een globaal overzicht heeft van de kosten. ,,Er moet nog over veel zaken worden onderhandeld. De kosten zijn voor ons niet het belangrijkste. Het gaat om de kwaliteit van Keent.''

De politiek in Weert is verdeeld over het jongste voorstel van het college, zo leert een rondgang langs de verschillende fracties. Een krappe meerderheid van Weert Lokaal, VVD, D66 en WAP heeft geen moeite met het plan om de school aan de Sint Jozefslaan te bouwen. De oppositie van CDA, PvdA en SP is fel tegen het voorstel. Volgens de partijen heeft de gemeenteraad twee jaar geleden besloten de flat aan de Sint Jozefslaan te behouden en wordt die belofte nu door het college gebroken. De fracties hebben bovendien de indruk dat het college niet serieus naar nieuwe locaties heeft gekeken. De PvdA en de SP noemen het college ,,onbetrouwbaar en ongeloofwaardig''. Het CDA, bij monde van M.Gresnigt, voelt zich ,,niet prettig'' bij het voorstel.

U bent hier