h

Schoolzwemmen nieuwe stijl nu voor alle Weerter basisschoolkinderen.

8 september 2016

Schoolzwemmen nieuwe stijl nu voor alle Weerter basisschoolkinderen.

Foto: Sjoerd van Hoof / www.weertdegekste.nl

Eind mei gaf de gemeenteraad groen licht voor de voortzetting van het succesvolle ‘Swim2Play’ als vervanging van het traditionele schoolzwemmen. Tot verbazing van de SP wilde een deel van de raad er in eerste instantie niet mee doorgaan.  Dat er tòch een juiste keuze is gemaakt blijkt uit het nieuws dat alle Weerter basisscholen dit jaar meedoen.

Vorig jaar schafte de gemeente het traditionele schoolzwemmen af omdat er bezuinigd moest worden. Geen leuke keuze maar de SP ging er in mee. Onder één voorwaarde, er moest een alternatief worden gezocht.

Dat alternatief is Swim2play geworden. Kinderen, scholen, het zwembad en ouders zijn razend enthousiast!

In plaats van 20 of 40 weken schoolzwemmen komen de kinderen nu nog slechts vijf weken per jaar naar het zwembad, maar dan wel de groepen 1 t/m 8. In plaats van het traditionele baantjes trekken mogen kinderen spelen in het water. Het aantal uren in het water blijft gelijk. Daarbij wordt er veel beter dan vroeger gekeken naar de zwemvaardigheid van ieder kind en indien nodig kan er in samenspraak met school en ouders bekeken worden of aanvullende zwemlessen nodig zijn. De kosten kunnen uit andere gemeentelijke of landelijke ‘potjes’ betaald worden indien ouders dat niet zelf kunnen. Ieder Weerter kind veilig in het water dus. Het blijkt overigens dat slechts zo’n acht procent van de Weerter schoolkinderen in groep 6, 7 en 8 geen zwemdiploma heeft.

Vorig jaar deden zes scholen mee aan de proef, dit jaar zijn dat alle zestien Weerter basisscholen. Wat de SP betreft bevestigd dit dat er een juiste keuze is gemaakt. Na een evaluatie aan het einde van het zojuist begonnen schooljaar zal er gewerkt gaan worden aan een voorstel om Swim2Play vast in te voeren.

U bent hier