h

Kap bomen Roermondseweg zo goed als van de baan

23 juni 2015

Kap bomen Roermondseweg zo goed als van de baan

Foto: Nico van den Bent

In een brief van Gedeputeerde Geurts aan de Limburgse Provinciale Staten en de Weerter gemeenteraad wordt voorgesteld om de Roermondseweg in Weert niet te verbreden en daarom ook de vierhonderd bomen langs de weg niet te kappen. Deze kap waartegen de SP zich fel verzet heeft lijkt daarmee dan ook zo goed als van de baan.

Gedeputeerde Geurts en wethouder Van Eersel concludeerden gezamenlijk dat nut en noodzaak van de N280 tussen de A2 en Weert vele malen lager is dan nut en noodzaak van de N280 voor het gedeelte tussen de A2 en Roermond. Het handhaven van de bestaande situatie van de N280 tussen de A2 en Weert wordt dan ook als een reële mogelijkheid gezien. Wethouder Van Eersel: “We moeten in onze gemeente goed kijken welke zaken spelen, voor welke uitdagingen we staan. De N280 heeft op die plek niet onze hoogste prioriteit.”.

Gedeputeerde Geurts: “Indien wordt besloten dat de bestaande situatie ongewijzigd blijft met als positieve bijkomstigheid dat de 400 beeldbepalende bomen blijven staan, dan kan gekeken worden welke andere prioriteiten in deze gemeente liggen. Ik denk daarbij aan verkeerskundige knelpunten zoals bereikbaarheid, ook in het kader van toerisme. De Provincie denkt graag mee in mogelijkheden en zoekt samen met Weert mee naar oplossingen”.

Afgesproken is dat tot aan het zomerreces de tijd wordt genomen voor afstemming met gemeenten. Daarbij hoort ook een werkbezoek dat gedeputeerde Eric Geurts gaat brengen aan de gemeente Weert. De uitkomsten daarvan worden verwerkt ten behoeve van de terugkoppeling aan de commissie Mobiliteit en Duurzaamheid.

Goed nieuws waar de SP erg blij mee is, maar een feestje komt nog wat te vroeg. SP raadslid Jeroen Goubet. ‘In de politiek weet je het maar nooit dus daarom toch een kleine slag om de arm. Maar het is in ieder geval bij de Provincie heel duidelijk dat er geen enkel draagvlak is voor het verbreden van de weg en het kappen van de bomen. Het zou daarom erg vreemd zijn als de zaag op een later moment toch ineens weer in beeld komt.'

De SP zal zich wel in blijven zetten voor kleinere, minder ingrijpende maatregelen om de weg veiliger te maken en de doorstroming te verbeteren. Ook is het wat de SP betreft niet de bedoeling dat de brug over of tunnel onder het spoor door nu van de baan is. Dit laatste is tenslotte een samenwerkingsproject tussen de Provincie en spoorbeheerder Prorail en staat los van de andere
plannen.

U bent hier