h

Geld voor de zorg blijft voor de zorg

23 juni 2016

Geld voor de zorg blijft voor de zorg

Foto: SP

De gemeenteraad van Weert nam gisterenavond tijdens de behandeling van de zogenaamde ‘voorjaarsnota’ nogmaals een voorstel aan om geld dat vanuit Den Haag voor zorgtaken aan de gemeente wordt gegeven ook daadwerkelijk daaraan te besteden. Sommige partijen in de gemeenteraad probeerden daar aan te knabbelen.

Voor de SP was het allemaal zo klaar als een klontje. Tijdens de algemene beschouwingen op de voorjaarsnota eerder op de dag gaven de socialisten al aan dat het geld dat nu blijkbaar overblijft gespaard moet worden voor tegenvallers vanuit Dan Haag. Ook kan het geld voor een deel gebruikt worden voor het plan ‘Weert signaleert’ dat de SP later dit jaar zal indienen.

Maar waarom blijft er geld over? Daar ging de SP al eerder op in. Wethouder Sterk bevestigde die lezing. Er blijft met name geld over vanwege een slechte overdracht van informatie vanuit Den Haag en een constant veranderend beleid vanuit Den Haag. Kwaliteitsonderzoeken wijzen inmiddels uit dat zowel cliënten als professionals in Weer tevreden zijn. Ook komen er bij de SP maar heel weinig klachten binnen terwijl de Weertenaren de partij bij misstanden normaal gesproken razendsnel weten te vinden.

Wethouder Sterk bevestigde namens het college nogmaals; ‘Geld voor de zorg blijft voor de zorg.’

Toch diende de PvdA een motie in om dat nog maar eens te bevestigen.

SP fractievoorzitter Jeroen Goubet; ‘Is er geen vertrouwen dan? Je zou bijna zeggen dat het een beetje voor de bühne is. Die SP-wethouder doet het al, maarja wij vinden dat als PvdA óók, dus dan willen we het in een PvdA-motie nogmaals bevestigd hebben. De SP is de beroerdste niet en je moet van iedere motie iets vinden dus we hebben vóór gestemd. We bevestigen graag nog een keer dat we het een goed idee van de wethouder en van het College vinden. Iedereen blij dan maar’

Wellicht misschien niet iedereen want een aantal partijen in de gemeenteraad zou graag zien dat het geld dat nu overblijft weer naar de grote pot gaat.

Goubet: ‘Dat was nooit de afspraak dus het is goed dat daar alvast een stokje voor gestoken is. Voor 2017 is er voldoende geld voor de zorg veilig gesteld maar als we het over 2018 hebben dan komen we alweer bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen terecht. Zoals ik het nu zie is er dan ook maar weer één veilige keuze en dat zal de SP zijn.’

U bent hier