h

SP introduceert: Weert signaleert

28 mei 2016

SP introduceert: Weert signaleert

De gemeente Weert houdt +/- 3,7 miljoen euro over op de nieuwe zorgtaken. Als het aan de SP ligt, blijft dit geld beschikbaar voor de zorg. Hier gaat de partij voor pleiten bij de jaarrekening 2015. De SP wil verder dat er ruimte komt om te kijken en luisteren naar zorgverleners en inwoners. De partij pleit voor de start van een zorgplan ‘Weert signaleert’.

Bert Peterse“Weert signaleert moet een pilot zijn voor verbindend welzijnswerk,” vertelt SP-raadslid Bert Peterse. Hij vervolgt: “Iedereen kent wel een buurtbewoner waarbij je denkt ‘deze persoon heeft aandacht nodig’. Dat kan gaan om eenzaamheid, verwaarlozing van de woning of gewoon het gevoel dat er iets aan de hand is. En niet alleen buurtbewoners, maar ook thuiszorgmedewerkers, de huisarts, de woningcorporaties, of de monteur van de CV-ketel kan dat idee hebben.”

Die geluiden worden nu niet gehoord en mensen kunnen ze niet kwijt. Peterse: “Deze professionals, al dan niet met een zorg-achtergrond, zijn een verlengde voor het buurtgerichte welzijnswerk en de gemeente. Met dit plan komt er geld beschikbaar om oog te hebben voor onze inwoners en te luisteren naar zorgprofessionals. Met ‘Weert signaleert’ wil de SP voorkomen dat mensen vereenzamen, of noodzakelijke zorg mislopen omdat ze er niet om (durven) vragen of de weg niet weten.”

Weert signaleert moet onderdeel gaan uitmaken van de reserve sociaal domein. Deze reserve moet dienen als buffer en is de komende jaren nodig. De komende jaren loopt het zorgbudget van 28 miljoen euro in 2015, naar 24,5 miljoen euro in 2019.

Naast buffer moet ook ruimte komen om de verbinding tussen de inwoners en de zorg te leggen. Peterse: “Weert signaleert geeft Punt Welzijn een coördinerende en verbindende rol. Iedereen kan inwoners aanmelden. De ouderen-adviseurs, of een welzijnswerker kan mensen bezoeken en de situatie inschatten. Noodzakelijke zorg kan meteen worden ingezet, via de vraagwijzer of consulent van de gemeente. Met deze pilot kan de gemeente ook eventuele mensen die zorg mijden of eenzaam zijn uit een sociaal isolement halen.”

Daarnaast is het van belang dat professionals en inwoners weten wie welke zorg kan leveren. Punt Welzijn kan hier, onafhankelijk van de gemeente, een verbindende rol in spelen en (zorg)professionals trainen signalen te herkennen. De SP gaat het voorstel verder uitwerken en aan de gemeenteraad presenteren. 

U bent hier