h

Reactie op onjuist bericht van de Partij voor Weert

27 mei 2016

Reactie op onjuist bericht van de Partij voor Weert

Gisteren plaatste de Partij voor Weert een berichtje op haar Facebookpagina waar wordt beweert dat de SP extra bezuinigd zou hebben op de zorg in Weert bovenop de bezuinigingen die iedere gemeente vanuit Den Haag op haar bordje heeft gekregen. Dit is onjuist.

De SP is verbaasd over deze bewering. In de afgelopen twee maanden heeft de Partij voor Weert namelijk al twee keer eerder een soortgelijke bewering gedaan en beide keren heeft de SP uitleg gegeven. Blijkbaar begrijpt de PVW deze uitleg niet of men wil deze niet begrijpen. Om iedere onduidelijkheid weg te nemen nogmaals de uitleg.

Het Rijk heeft taken op het gebied van zorg en werk overgeheveld naar de gemeente. Dit is decentralisatie. Het geld dat hiervoor vanuit  Den Haag komt wordt in Weert volledig voor deze doelen gereserveerd of anders gezegd begroot. Dat is dankzij de SP zo afgesproken in het coalitieprogramma.

Sterker nog. Eind 2014 bleek dat het Rijk ruim een half miljoen minder aan Weert verstrekte dan eerder was aangegeven. Veiligheidshalve heeft de gemeente Weert toen dat half miljoen vanuit de algemene pot aan de jeugdhulpbegroting toegevoegd. Omdat de gemeente niet wil dat kinderen zorg mis lopen.

Na afloop van het jaar wordt bekeken hoeveel geld er daadwerkelijk uitgegeven is, zowel in de jeugdzorg, de WMO als bij de participatiewet.

De gemeente geeft alleen geld aan de zorgaanbieders voor de daadwerkelijk ‘gebruikte’ hulp en ondersteuning. Dus ook voor hulp in het huishouden. De mensen die hulp nodig hebben krijgen dat ook. Dat er minder verbruikt wordt dan het beschikbare budget zegt dus niet dat de gemeente daar op gekort zou hebben. Toch beweert de PVW dat inmiddels tot drie maal toe.

Maar hoe komt het dat er minder vraag lijkt te zijn waardoor er minder wordt uitgegeven dan begroot? Een interessant artikel hierover in het blad Binnenlands Bestuur onlangs. Samenvattend: een slechte overdracht van informatie vanuit Den Haag en een constant veranderend beleid vanuit Den Haag.

De gemeente is pas één jaar op weg met deze decentralisatie. Volgens afspraak blijft het geld dat in Weert over is daarom de komende tijd beschikbaar voor het sociaal domein. Waar nodig wordt het op andere gebieden binnen het sociaal domein ingezet. Ook wordt een deel gespaard voor nieuwe miljoenenkortingen vanuit Den Haag, waarvan we al weten dat die er aan komen.

Tot slot Amsterdam waar bezuinigingen op hulp en ondersteuning in het huishouden worden teruggedraaid. De PVW verwijt de SP een gebrek aan lef en stelt dat Weert een voorbeeld aan Amsterdam moet nemen.

Liever niet! Amsterdam draait onder druk van de rechter extra bezuinigingen terug want in veel gemeenten is de hulp bij het huishouden domweg afgeschaft of is er met een kaasschaaf over het aantal uren gegaan. Dat is in Weert niet gebeurd!

De mensen krijgen in Weert het schone en leefbare huis dat ze nodig hebben. Dit wordt door de mensen die zorg ontvangen ook positief beoordeeld met cijfers tussen de 7,5 en een 8.

Het komt kennelijk niet bij de PVW op dat het in Weert wel eens beter geregeld kon zijn dan in dat grote Amsterdam!

Verschillen van mening mag in de politiek. Daarvoor is er het debat. Maar onjuiste informatie geven is een doodzonde in de politiek. Al helemaal als je er goedkoop mee wilt scoren.

U bent hier