h

Weerter parkeergarages worden longen van de stad

26 mei 2017

Weerter parkeergarages worden longen van de stad

Foto: Stefan Koopmans / www.1limburg.nl

Weert gaat als tweede stad in Nederland een nieuwe techniek toepassen om de kwaliteit van de lucht in de binnenstad te verbeteren. De luchtbehandeling-installaties in de Weerter parkeergarages worden uitgerust met fijnstof-filters waardoor de luchtkwaliteit in de gehele binnenstad zal verbeteren. De eerste installatie wordt dit jaar al geplaatst. de SP pleitte al reuim tien jaar geleden voor een beter luchtkaliteit in Weert en is daarme groener en linkser dan de andere partijen.

Fijnstof is een verzamelnaam voor microscopische stof- en asdeeltjes die altijd wel in de lucht aanwezig zijn maar in hoge concentraties tot ademhalingsklachten kunnen leiden. Mensen met aandoeningen aan de luchtwegen zijn er uiteraard het meest gevoelig voor. Bij warm en windstil weer zijn de concentraties het allerhoogst en dan spreken we soms zelfs van smog. Op langere termijn is fijnstof zelfs een belangrijke doodsoorzaak en uiteraard erg slecht voor het milieu.

Parkeergarages zijn nu nog een bron van fijnstof. Uitlaatgassen van auto’s, met name diesels, vervuilen de lucht in parkeergarages en die vieze lucht wordt naar buiten geblazen.

Uit een proef in een parkeergarage in Cuijk bleek vorig jaar dat wanneer die uitgeblazen lucht door een fijnstoffilter wordt geleid de luchtkwaliteit in de omgeving van de parkeergarage enorm verbeterd. Het effect is tot op honderden meters van de parkeergarage meetbaar. Van vervuiler tot stadslong!


"WEERT WORDT DE TWEEDE STAD DIE HET SYSTEEM GAAT TOEPASSEN"


Weert wordt de nu tweede stad in Nederland die dit systeem op grote schaal gaat toepassen. Ook in Eindhoven loopt een soortgelijk initiatief maar dit zit nog in de opstartfase. De plannen in Weert zijn concreter omdat de gemeente als financier het voortouw neemt.

De Walburggarage is nu, eind mei, als eerste van de zes aan de beurt om uitgerust te worden met een fijnstof-filter.

Uit de kadernota blijkt dat de gemeente vanaf nu tot 2021 ieder jaar één à twee parkeergarages van een filterinstallatie wil voorzien. Hiervoor kan onder andere gebruik worden gemaakt van een Provinciale subsidie. Begin maart werd namelijk bekend dat de gemeente een bedrag van ruim drie miljoen euro van de provincie krijgt om de leefbaarheid in de Binnenstad te vergroten.

SP fractievoorzitter Jeroen Goubet is erg blij met de plannen. ‘Heel goed dat Weert hiermee voorop durft te lopen. De techniek heeft zich bewezen en dan moet je niet wachten. Parkeergarages zijn er geknipt voor, daar heb je sowieso al een afzuiginstallatie. Dit is wat mij betreft De Groenste Stad ècht in de praktijk en veel waardevoller dan prijzen en awards.‘

De SP vindt het een goede investering in het milieu en in de gezondheid van de mensen. De partij is al langer begaan met het terugdringen van fijnstof. Weert ligt midden in één van de meest geïndustrialiseerde regio’s ter wereld. Denk aan de havens van Rotterdam en Antwerpen en aan de industrie in het Duitse Ruhrgebied. Rond Weert vindt daarnaast veel intensieve landbouw en veeteelt plaats. Dat zorg voor een hoge ‘achtergrondconcentratie’ van fijnstof. Het stadsverkeer met zijn uitlaatgassen doet daar een schepje bovenop en dat zorgde er in het verleden voor dat in Weert regelmatig normen voor de concentratie van fijnstof in de lucht werden overschreden.

‘Met name doordat de landbouw en het verkeer in de afgelopen jaren schoner zijn geworden komen er nu niet meer zo vaak overschrijdingen van de norm voor.  Maar voor fijnstof geldt hoe minder hoe beter. Dit is een volgende stap. Het zou zomaar kunnen dat onze Binnenstad hiermee wat fijnstof en luchtvervuiling betreft te schoonste plek in de omgeving wordt!’, aldus Goubet.

U bent hier