h

Kadernota: met wind tegen toch vooruit en iedereen binnen boord!

18 mei 2017

Kadernota: met wind tegen toch vooruit en iedereen binnen boord!

Vandaag heeft het college van Burgemeester en Wethouders de zogenaamde kadernota gepresenteerd. Dat is zeg maar een tussentijdse financiële stand van zaken die in het najaar de basis zal vormen voor de gemeentebegroting van 2018. En de conclusie is helder; het gaat weer goed met Weert!

Kort na de start in 2014 van het college van Weert Lokaal, VVD en SP volgden financiële tegenvallers. De ambitie van het gemeentebestuur om Weert als een aantrekkelijke woonstad, met goede (sociale) voorzieningen en bedrijvigheid te houden bleef als wens overeind. Maar om daarvoor te kunnen zorgen moesten er vervelende keuzes gemaakt worden. Bezuinigingen en lastenverhogingen. In totaal is het gelukt om jaarlijks vier miljoen euro te besparen om de inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen.

De keuzes hebben er ook toe geleid dat de algemene spaarpot van de gemeente is gegroeid is van ongeveer vijf miljoen euro in 2014 naar ongeveer vijftien miljoen euro eind vorig jaar, zo blijkt uit de kadernota. En voor de experts, het beschikbare weerstandsvermogen is circa 1,5 keer de omvang van de lopende risico’s. In 2018 blijft er zes ton over op de begroting oplopend naar twee miljoen in 2021. Er is dus weer ruimte voor investeringen de lasten hoeven net zoals afgelopen jaar niet meer te stijgen.


GEEN LASTENSTIJGINGEN, RUIMTE OM TE INVESTEREN


Ook de manier van begroten krijgt een aanpassing. Voorgaande jaren werd geen rekening gehouden met prijsaanpassingen, CAO ontwikkelingen, rentewijzigingen dat soort zaken. Dat werd van jaar tot jaar bekeken en wordt nu jaarlijks doorberekend. Hierdoor is de begroting stukken robuuster. Geen Venlose toestanden in Weert dus.

De overdracht van zorgtaken van rijk en provincie voor jeugd en ouderen zijn ingevoerd, zonder dat dit ten koste is gegaan van mensen die zorg nodig hebben. Iedereen die zorg nodig heeft krijgt dat ook. Met de bezuinigingen is ook een wijziging in houding en gedrag binnen de ambtenarij  ingezet, waarbij de inwoner centraal staat.

In de Kadernota geeft het College ook een aantal trends en ontwikkelingen aan. Weert zal rekening moeten houden met een groeiend aantal mensen van 75 jaar of ouder. Ook het aantal huishoudens blijft groeien. Aan de andere kant blijft het aantal mensen in WW (1.400 personen) en bijstand (1.000 personen) hoog. De helft van het aantal mensen in de WW is 55 jaar of ouder en zit langdurig in de WW.

De SP is verontrust over deze ontwikkelingen. Het thema werk en inkomen zal voor de socialisten het leidende thema bij de bespreking van de kadernota zijn.

Foto: onbekend / SP
SP raadslid Bert Peterse : 'We zijn ervan overtuigd dat het stimuleren van economische bedrijvigheid en aantrekken van nieuwe bedrijven en creëren van werk en (vaste) banen de stad verder vooruit kan helpen. Naast werk en inkomen werken we ook aan een aantal voorstellen rondom milieu en duurzaamheid en ook rondom voorzieningen voor jongeren komen we met een aantal voorstellen."

De kadernota wordt op 15 juni aanstaande besproken door de gemeenteraad.

Reactie toevoegen

U bent hier