h

Gemeente ontziet kwetsbare groepen bij bezuinigingen subsidies

26 juli 2016

Gemeente ontziet kwetsbare groepen bij bezuinigingen subsidies

Toen twee jaar geleden bleek dat het toen kersverse college van B&W flink moest gaan bezuinigen om een financiële ramp af te wenden was het helaas noodzakelijk om ook het subsidiebeleid voor vrijwilligers onder de loep te nemen. De plannen zijn nu klaar en ondanks dat bezuinigingen niet leuk zijn past een compliment. De kwetsbaren in onze samenleving worden geheel ontzien.

In de bezuinigingsoperatie ‘Kiezen met Visie’, die vorig jaar door de gemeenteraad werd goedgekeurd, is afgesproken dat er jaarlijks 200.000 euro op subsidies voor vrijwilligers bespaard moet worden. In de plannen, die vanaf 2017 moeten ingaan, worden jeugd, ouderen, gehandicapten en andere kwetsbare groepen ontzien.

Verenigingen ontvangen straks voor al hun jeugdleden tot 18 jaar een vast bedrag aan subsidie. Dit zal hopelijk ook als een prikkel werken om meer jeugdleden aan te trekken. Subsidies voor volwassenen komen te vervallen maar dit geldt niet voor de eerder genoemde kwetsbare groepen. Tarieven voor sportaccommodaties blijven gemiddeld voor de regio.

De SP is daarom tevreden. Fractievoorzitter Jeroen Goubet ‘Kwetsbare groepen worden ontzien. Ook worden subsidies zo ingericht dat niet zozeer de verenigingen maar de mensen gesubsidieerd worden. Ondersteuning voor degenen die het écht nodig hebben. Kinderen die opgroeien in armoede of eenzame ouderen krijgen bijvoorbeeld meer kansen. Dat is sociaal beleid in de praktijk.’

De gemeenteraad heeft namelijk meerdere malen uitgesproken het belangrijk te vinden dat er een breed aanbod blijft aan sociaal-maatschappelijke activiteiten binnen een verenigingsstructuur. Activiteiten die voor iedereen toegankelijk blijven, die de sociale samenhang versterken met extra aandacht voor de jeugd, de kwetsbare burgers en een goede steun voor de minima.

De SP begrijpt dat er ook teleurstelling zal zijn. Goubet; ‘Bezuinigen is nooit leuk en al helemaal niet als het om mensen gaat. Maar je ogen sluiten voor een beroerde financiële situatie en mooi weer blijven spelen, dat is mensen voor de gek houden. Daarom hebben we als SP vorig jaar ingestemd met de bezuinigingsoperatie ‘Kiezen met Visie’ en daar hoorde dit ook bij. Niet omdat dat leuk is maar omdat het moest. Ik noem dat verantwoordelijkheid nemen.’

Goubet doelt hiermee op de kritiek die er de afgelopen tijd ontstaan is op diverse bezuinigingen van de gemeente omdat er dit jaar waarschijnlijk veel geld overblijft.

‘Met de kennis van nu was bezuinigen misschien niet nodig geweest, of minder ingrijpend. Maar Weert stond er twee jaar geleden juist financieel belabberd voor. De grootste onzekere factor is en blijft het geld dat de gemeente vanuit Den Haag krijgt. Daar is nauwelijks een pijl op te trekken. Volgend jaar kan het net zo goed weer anders zijn.’

‘En we beginnen ook de vruchten te plukken van het beleid dat dit college heeft ingezet. Voorzichtig begint de middenstand te herstellen en bij enkele grote slepende projecten zijn de financiële eindjes eindelijk aan elkaar geknoopt. Daarnaast verkoopt de gemeente steeds meer van haar vastgoed wat ook geld oplevert. Ik heb er vertrouwen in dat bezuinigingen de komende tijd niet meer nodig zijn vanwege de opgeschoonde financiën en de diverse positieve signalen voor de toekomst,’ aldus fractievoorzitter Jeroen Goubet.

Alle partijen stemden afgelopen woensdag tijdens de raadsvergadering in met de plannen. Deze worden nu ter inspraak voorgelegd aan verenigingen en alle Weertenaren. Mochten er grote bezwaren komen dan is er dus nog ruimte om links en rechts bij te sturen. Eind dit jaar neemt de raad een definitief besluit zodat de plannen vanaf 2017 in kunnen gaan.

U bent hier