h

Opvang zwerfdieren de komende drie jaar gegarandeerd

2 januari 2017

Opvang zwerfdieren de komende drie jaar gegarandeerd

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert

Sinds september  2005  heeft de gemeente  Weert  een  contract  afgesloten  met  Dierenasiel  "De Beestenboel" voor  de opvang van zwerfdieren  in Weert  en met de Dieren  Ambulance  Midden  Limburg voor het vervoer  van gewonde dieren en zwerfdieren.  Beide  contracten  zijn jaarlijks  stilzwijgend verlengd  met  telkens  één jaar. De huidige contracten  lopen tot eind 2016.

Vanaf 2017 zou deze opvang in Weert mogelijk kunnen verdwijnen.

De SP fractie heeft zich tijdens de voorjaarsnota en begrotingsbehandeling  2015 sterk gemaakt om de opvang van zwerfdieren en het vervoer van gewonde dieren en zwerfdieren te behouden in Weert. In Limburg is er in Weert, Venray en Born een voorziening voor de opvang van zwerfdieren.

Raadslid Karin Duijsters: ‘Dierenasiel  De Beestenboel  organiseert  al 25 jaar  de opvang van zwerfhonden  en katten voor  de gemeente  Weert. De afgelopen  25 jaar is er geen  aanleiding  geweest te twijfelen  aan de deskundigheid  en vakbekwaamheid  van  het asiel.  Het beschikbaar hebben  van een  asiel in de directe  omgeving  is in de praktijk  van  meerwaarde gebleken.  Contacten verlopen  via korte lijnen en zaken kunnen snel en praktisch aangepakt en opgelost worden. Bovendien als de samenwerking  met Dierenasiel  De Beestenboel zou eindigen zou mogelijk ook de samenwerking met de Dieren  Ambulance Midden Limburg worden beeindigd.  Dit zou voor Weert een zeer onwenselijke situatie zijn.’

‘Daarom hebben wij een motie ingediend die unaniem is aangenomen door de gemeenteraad en die het college van B&W in 2016 heeft uitgevoerd. Dit heeft ertoe geleid dat het contract met dierenasiel De Beestenboel en de samenwerking met dierenambulance Midden-Limburg voor de komende drie jaren is gegarandeerd, ‘aldus Duijsters

U bent hier