h

Nieuw plan Blauwe Meertje: grote felicitatie aan groene verenigingen en toekomstige recreanten

2 oktober 2015

Nieuw plan Blauwe Meertje: grote felicitatie aan groene verenigingen en toekomstige recreanten

Foto: Nicole Goubet - Peeters / SP Weert

Na een jarenlange discussie nam de gemeenteraad van Weert gisteren een besluit over de toekomst van de zandafgraving aan de Herenvennenweg, beter bekend als het ‘Blauwe Meertje’. Een ingewikkeld besluit. Want de Centrale Zandwinning Weert (CZW) wil meer zand winnen, veel mensen willen zich straks kunnen vermaken rond de plas, en anderen willen maximaal aandacht voor de natuur. Een puzzel.

Het zand dat CZW uit het huidige Blauwe Meertje mag halen is bijna op. Het bedrijf wil daarom verder richting het westen graven om ook in de komende jaren nog zand te blijven winnen, ‘fase 2’ genaamd. In ruil daarvoor betaald het bedrijf de toekomstige herinrichting van de plas. En die herinrichting is een balans tussen natuur en recreatie binnen een budget van drie miljoen euro.

De discussie in de gemeenteraad werd gisteren, net als in de afgelopen weken, beheerst door de spanning tussen het plan van ontgronder CZW, gesteund door de gemeente, voor de uitvoer van ‘fase 2’ en een alternatief plan van de groene verenigingen verzameld achter de Limburgse Milieufederatie.

Eigenlijk was de recreatie, een dagstrandje waar gezwommen kan gaan worden en een diepe duikplas al lang geen punt van discussie meer.

Voor de SP, een partij met een groot groen hart, was het de afgelopen weken al duidelijk geworden dat de verschillen tussen de twee plannen inhoudelijk héél klein waren geworden. ‘Het voelt alsof de partijen een half jaar geleden in verschillende hoeken van de kamer stonden, nu met de neuzen tegen elkaar aan staan maar elkaar alleen geen hand willen geven’ zo verwoordde SP raadslid Jeroen Goubet het tijdens de raadsvergadering.

Twistpunt was de omvang of beter gezegd de uiteindelijke vorm van ontgronding in het landschap. De groene verenigingen vinden terecht dat er voldoende afstand bewaard moet worden tussen de toekomstige plas en waardevolle natuur in de naastgelegen Kruispeel. In zowel het plan van CZW als de groene verenigingen zit die afstand inmiddels verwerkt. Belangrijkste verschil was dat de groene verenigingen van mening waren dat er ook buiten het graafgebied waar CZW een vergunning voor heeft zonder problemen zand gewonnen kan worden. De gemeente bij monde van wethouder van Eersel is daar niet zo zeker van.

De SP vond gisteren dat ze niet anders kon dan afgaan op de woorden van de wethouder. ‘Wie heeft er gelijk? Wij zijn leken! Als we de woorden van de wethouder in twijfel trekken, dan moet je een motie van wantrouwen indienen,’ zo besliste Jeroen Goubet tijdens een schorsing van de vergadering het dilemma. Voor D66 was dat het overtuigende argument om naast SP, Weert Lokaal en VVD ook het plan van CZW te steunen.

Belangrijk punt voor de SP was daarnaast dat ‘fase 2’ meteen de laatste fase van de ontgronding is. De SP had haar ‘wensen en bedenkingen’ bij het plan van CZW van tevoren op papier gezet. Weert Lokaal en VVD sloten zich daar met enkele toevoegingen vóór de vergadering al bij aan en later dus ook D66. Uiteindelijk nam de gehele gemeenteraad die wensen over.  Het is daarmee duidelijk dat er na ‘fase 2’ niet verder gegraven wordt.

De SP vindt dat er een goed compromis tussen natuur, recreatie en het belang van CZW gevonden is. Een definitief besluit ook, waardoor iedereen eindelijk weet waar zij of hij aan toe is. Weer een slepend dossier dat dit College van Burgemeester en Wethouders kordaat weet af te ronden.

Toch is er een klein beetje teleurstelling.

Jeroen Goubet; ‘In de afgelopen weken hebben de groene verenigingen onder aanvoering van de Milieufederatie héél veel binnen gehaald. Ik en ook commissielid Nico van den Bent die zich de afgelopen maanden vastgebeten heeft in dit dossier hebben ze daar mee gefeliciteerd. Afstand tussen plas en bestaande natuur, extra mogelijkheden voor nieuwe natuur rond het water, verplaatsing van de toekomstige duikplas, minder voedingrijke grond die teruggestort wordt in delen van de plas… In de politiek moet je soms je knikkers tellen. Helemaal als je meer dan tachtig procent van je doelen binnen hebt gehaald. Er is in de afgelopen jaren ook heel veel goede samenwerking geweest tussen CZW en de groene verenigingen. Ik hoop dat die indruk blijft plakken en dat we straks niet te maken krijgen met allerlei vervelende rechtszaken en zo. Ik denk dat we een goed besluit hebben genomen waarin iedereen het maximale van zijn of haar wensen binnen heeft gehaald.

Foto: CZW / Gemeente Weert / CZW / Gemeente Weert

Definitieve invulling van het gebied op hoofdlijnen. rechts ruimte voor het strandje en recreatie, verder naar links steeds meer ruimte voor de natuur

Alle partijen gaan vanaf nu met elkaar om tafel over de definitieve invulling van het gebied. De verwachting is dat belangrijke onderdelen van het plan zoals het dagstrand al snel, hopelijk volgend jaar, uitgevoerd kunnen worden.

De SP hoopt dat ondanks de tegenstellingen die er nog zijn alle partijen elkaar in de komende tijd kunnen gaan vinden. Ook de provincie speelt daar een rol in om dat die de eigenlijke graafvergunning voor ‘fase 2’ af moet geven. De gemeenteraad had het gisteren alleen over de toekomstige herinrichting.

Ook in de toekomst zal de SP de belangen van de natuur zoals ze in de afgelopen achttien jaar rond het Blauwe Meertje altijd heeft gedaan goed in de gaten blijven houden.

U bent hier