h

Blauwe Meertje

31 mei 2018

Wethouder: voorzieningen Blauwe Meertje volgende week in orde en openingstijden ruimer

Foto: Nicole Goubet - Peeters / SP Weert

Woensdagavond stelde de SP vragen over ontbrekende voorzieningen bij het dagstrand van het Blauwe Meertje. De zwemplek gaat volgende week vrijdag weer open maar de SP wees erop dat nog niet alle beloofde voorzieningen zoals speeltoestellen, toiletten en een verkooppunt voor de horeca klaar zijn. Volgens wethouder van Eersel zal dat volgende week wel zo zijn.

Lees verder
11 mei 2017

SP wil aandacht voor parkeren bij Blauwe Meer

Foto: Nicole Goubet - Peeters / SP Weert

Binnenkort krijgt Weert haar eigen dagstrand. Langs de Herenvennenweg is bij de zandafgraving die in de volksmond ‘Het Blauwe Meer’ wordt genoemd een zandstrand aangelegd. De SP maakt zich zorgen over het parkeren, met name op mooie en dus drukke dagen.

Lees verder
31 juli 2016

Werkgelegenheid oké, milieuvervuiling nee!

Foto: onbekend / Creative Commons picture search

IJzergieterij Componenta, die vorig jaar nog uit Weert dreigde te vertrekken, gaat al haar Nederlandse activiteiten in onze stad concentreren. Uitbreiding van de werkgelegenheid is uiteraard toe te juichten maar een eventuele toename van milieuvervuiling niet. De SP wil graag weten hoe de vork in de steel zit en of het College van B&W alert is.

Lees verder
2 oktober 2015

Nieuw plan Blauwe Meertje: grote felicitatie aan groene verenigingen en toekomstige recreanten

Foto: Nicole Goubet - Peeters / SP Weert

Na een jarenlange discussie nam de gemeenteraad van Weert gisteren een besluit over de toekomst van de zandafgraving aan de Herenvennenweg, beter bekend als het ‘Blauwe Meertje’. Een ingewikkeld besluit. Want de Centrale Zandwinning Weert (CZW) wil meer zand winnen, veel mensen willen zich straks kunnen vermaken rond de plas, en anderen willen maximaal aandacht voor de natuur. Een puzzel.

Lees verder
8 juli 2015

Plannen zandwinning uitgesteld, college komt tegemoet aan groene verenigingen

Foto: Nicole Goubet - Peeters / SP Weert

CZW, de Centrale Zandwinning Weert, wil meer zand afgraven in de plas aan de Herenvennenweg, beter bekend als het 'Blauwe Meertje. Hiervoor is een nieuwe vergunning nodig en voordat die afgegeven kan worden moet er ook een plan komen hoe het gebied in de toekomst in te richten en te gebruiken. Dat plan wordt nu even uitgesteld zodat groene verenigingen daar nauwer bij betrokken kunnen worden.

Lees verder
21 mei 2015

´Onzin om hier de zaag in te zetten´

Foto: Nico van den Bent / SP Weert

Verontwaardiging bij SP-Statenleden Bram Schaminée en Peter Visser die gisteravond kwamen kijken naar de bomen langs de Roermondseweg in Weert. Samen met Weerter SP fractievoorzitter Jeroen Goubet, commissielid Nico van den Bent en een aantal jongeren van ROOD werd een korte wandeling langs de N280 gemaakt.

Lees verder
7 november 2013

SP maakt begroting socialer en beter

De SP heeft gisteren ingestemd met de laatste begroting van het huidige college van burgemeester en wethouders. In de begroting worden maar weinig keuzes gemaakt, de raad maakte die wel. Veel voorstellen waaronder ook een deel van de SP om de begroting socialer en beter te maken werden aangenomen.

Lees verder
8 maart 2013

Bezorgdheid om het Blauwe Meer(tje)

Sinds eind vorige eeuw graaft het bedrijf Centrale Zandwinning Weert (CZW) naar zand en grind aan de Herenvennenweg in Weert. De zandafgraving levert langzaam maar zeker een prachtige grote plas op. En er is ook niets mis mee dat een Weerter bedrijf geld verdient door de opgegraven bouwstoffen te verkopen. Maar het is logisch dat er regels gelden. Regels om de natuur na en vooral tijdens de afgraving te beschermen. Dat gaat bij de zandwinning in Weert te vaak mis.

Lees verder
13 december 2012

SP zegt ja tegen waterskibaan IJzeren Man

Tijdens de raadsvergadering gisteren stemde de SP in met het uittrekken van geld voor de aanleg van een waterskibaan in De IJzeren Man. De socialisten vroegen wel bepaalde garanties dat de prijs van zwembadkaartjes niet zal stijgen om de kosten van de baan terug te verdienen. De wethouder kwam de SP daarin tegemoet.

Lees verder
29 september 2012

Groenste stad verkiest recreatie boven natuur bij Blauwe Meertje

Het zandwinningsgebied aan de Lozerweg, beter bekend als 'Het Blauwe Meertje'Op de avond dat Weert tot groenste stad van Nederland werd gekozen sprak de gemeenteraad over de toekomst van het (natuur)gebied ten zuidwesten van de stad. Op meer plekken dan nu het geval is zal in de toekomst recreatie toegestaan worden. Versnipperd door het gebied en tegen eerdere afspraken die meer ruimte voor de natuur geven in.

Lees verder

Pagina's

U bent hier