h

SP wil aandacht voor parkeren bij Blauwe Meer

11 mei 2017

SP wil aandacht voor parkeren bij Blauwe Meer

Foto: Nicole Goubet - Peeters / SP Weert

Binnenkort krijgt Weert haar eigen dagstrand. Langs de Herenvennenweg is bij de zandafgraving die in de volksmond ‘Het Blauwe Meer’ wordt genoemd een zandstrand aangelegd. De SP maakt zich zorgen over het parkeren, met name op mooie en dus drukke dagen.

Bij het strand zijn op het terrein van de zandwinning vijftig parkeerplaatsen aangelegd. Het is te verwachten dat dit soms niet genoeg zal zijn en dat mensen hun auto naast de Herenvennenweg zullen parkeren.

Foto: Nico van den Bent / SP Weert
SP commissielid Nico van den Bent: 'Is het mogelijk dat we nadenken over een parkeerverbod aan de Herenvennenweg? Want ik voorzie daar het probleem dat mensen hun auto in de berm neer gaan zetten en we hebben het daar wel over een stukje natuur en natuurlijk moet ede fietsveiligheid gewaarborgd worden’. Wethouder van Eersel gaf een duidelijk antwoord op de vraag van de SP. ‘Een parkeerverbod is niet genoeg, maar wat dan nog meer?’

Daar had de gemeente al over nagedacht. Er wordt bekeken of de ongebruikte parkeerplaats tegenover de nabijgelegen camping. De IJzeren Man weer geopend en misschien ook uitgebreid kan worden. Daarnaast wordt er overleg gevoerd met de zandwinner die een eindje verderop aan de plas gevestigd is of het mogelijk is om op diens terrein te parkeren. Tot slot krijgt de berm langs de Herenvennenweg aan de kant waar wel geparkeerd mag worden een extra onderhoudsbeurt. Het struikgewas wordt wat teruggesnoeid zodat auto’s ook goed in de berm passen.

Tot slot gaf van Eersel aan dat de gemeente wil stimuleren dat mensen op de fiets komen. ‘Tegenover de ingang van het strand is aan de andere kant van de weg ruimte om een fietsenstalling te maken. Een fietser wordt daarom beloond, die kan ‘m voor de deur neerzetten, mensen met de auto moeten een stukje lopen’.


"EEN FIETSER KAN 'M 'VOOR DE DEUR' NEERZETTEN"


De SP is tevreden met de antwoorden.

De socialisten zijn niet altijd voorstander geweest van een dagstrand op deze locatie. De partij had liever gezien dat recreatie waaronder een strand meer rond de IJzeren Man plas bij het zwembad was geconcentreerd. De besturende partijen SP, VVD en Weert Lokaal hebben onderling echter afgesproken het strand toch bij het Blauwe Meer aan te leggen. De SP heeft daar wel altijd de voorwaarde aan verbonden dat het strand gratis toegankelijk is en blijft. 

U bent hier