h

Groenste stad verkiest recreatie boven natuur bij Blauwe Meertje

29 september 2012

Groenste stad verkiest recreatie boven natuur bij Blauwe Meertje

Het zandwinningsgebied aan de Lozerweg, beter bekend als 'Het Blauwe Meertje'Op de avond dat Weert tot groenste stad van Nederland werd gekozen sprak de gemeenteraad over de toekomst van het (natuur)gebied ten zuidwesten van de stad. Op meer plekken dan nu het geval is zal in de toekomst recreatie toegestaan worden. Versnipperd door het gebied en tegen eerdere afspraken die meer ruimte voor de natuur geven in.

De gemeente heeft laten onderzoeken wat er wel en niet kan in het gebied dat voor het gemak Kempen-Broek / IJzeren Man genoemd wordt. Het beslaat groot deel van de gemeente Weert met bossen zoals de IJzeren Man en de Laurabossen, recreatieplekken zoals Zwembad de IJzeren Man, openluchttheater de Lichtenberg en de golfbaan, de Weerter zandwinning beter bekend als het Blauwe Meertje, uitgestrekte landbouwgronden en het dorp Altweerterheide.

De SP kan zich op veel punten prima vinden in de toekomstplannen voor dit gebied. De landbouw wordt in stand gehouden en op plekken waar dit niet meer rendabel is wordt nieuw natuurgebied aangelegd. Ook komen er mogelijkheden voor dieren om de Zuid-Willemsvaart over te steken waardoor het gebied verbonden wordt met de natuurgebieden Weerterbergen ten westen en het Weerterbos ten noorden van de stad. Zo ontstaat een van de grooste aaneengesloten natuurgebieden in Nederland buiten de Veluwe.

Een belangrijk onderdeel van de plannen is echter het toestaan van meer recreatie verspreid door dit gebied. Zoals een welness-centrum bij de golfbaan en de voormalige stortplaats en een zwemvoorziening bij de zandafgraving. Vooral daar heeft de SP moeite mee.

Bij het starten van de huidige zandwinning eind vorige eeuw zijn duidelijke afspraken gemaakt over wat er met het meer dat overblijft na de zandwinning moet gebeuren. Natuur zou hier de ruimte krijgen, intensieve recreatie zoals een zwemstrand met horecavoorziening doen we niet. De gemeenteraad wil op voortouw van de VVD dat nu dus wel. Een afgelegen rustig gebied gaat daarmee intensiever door mensen gebruikt worden.

De SP, voorstander van meer recreatievoorzieningen, ziet ermeer in om dat dichter bij de stad Weert te ontwikkelen. De IJzeren Man, een bosgebied dat tegen Weert aanligt met voorzieningen zoals het zwembad, een wandelbos en openluchttheater De Lichtenberg, leent zich daar uitstekend voor. ‘Het is óf hier óf daar, niet allebei’ zo legde SP raadslid Jeroen Goubet de mening van de partij heel beknopt uit tijdens de raadsvergadering.

Buiten de SP vond alleen de PvdA vond het uitbreiden van recreatievoorzieningen zo ver van de stad geen goed idee en stemde ook tegen het plan. Het CDA wil voorzichtigheid maar steunde het voorstel wel. Mogelijkheden voor recreatie in dit nu nog rustige gebied worden daarmee uitgebreid tot teleurstelling van de SP.

SP en D66: herplanten bomen bij zandwinning Lozerweg

U bent hier