h

SP maakt begroting socialer en beter

7 november 2013

SP maakt begroting socialer en beter

De SP heeft gisteren ingestemd met de laatste begroting van het huidige college van burgemeester en wethouders. In de begroting worden maar weinig keuzes gemaakt, de raad maakte die wel. Veel voorstellen waaronder ook een deel van de SP om de begroting socialer en beter te maken werden aangenomen.

SP-fractievoorzitter Jeroen Goubet. ‘In onze inleiding vertelden we dat dit college de rit uitzit. In de begroting worden geen grote keuzes gemaakt dus ironisch genoeg ook geen verkeerde meer. Zoals altijd deed de SP voorstellen om de begroting socialer en ook op andere punten beter te maken. Veel van die voorstellen werden dit keer wel aangenomen, vaak zelfs door de gehele raad ondersteund. Daar zijn we blij om.'

Zo werd onder andere het voorstel van de SP om leegstaande gezinswoningen in de dorpen om te bouwen tot groepswoningen voor ouderen door de gehele raad ondersteund. De raad bevestigde dat er kinderopvang bij de scholen in Laar en Leuken moet komen. Een voorstel van SP en PvdA om ook een gymzaal in Leuken te bouwen in combinatie met een wijkgebouw haalde het op dit moment (nog) niet.

Er kwam extra geld voor de Lichtenberg en geld om het grote onderhoud aan de Sint Martinuskerk helemaal af te kunnen ronden. Ook werd er geinvesteerd in de binnenstad en besloot de raad Weert tot schaliegasvrije gemeente uit te roepen, om maar het een en ander te noemen.

De meest ingrijpende wijziging op de begroting voor 2014 was de verhoging van de OZB met 2.75%.

SP raadslid Bert Peterse: ‘De SP durft hiervoor te kiezen omdat het college drie jaar terug op voortouw van de VVD de keuze heeft gemaakt om de OZB helemaal niet te verhogen, zelfs geen stijging met de inflatie. Daardoor wordt de sprong die je ongetwijfeld ooit moet maken alleen maar groter, en doet het in de begroting steeds meer pijn. Steeds minder inkomsten betekend steeds meer bezuinigen.’

Eerder werd zo een verhoging alleen nog gesteund door CDA, Weert Lokaal en SP. Een minderheid. Maar door veranderde verhoudingen in de raad en omdat de PvdA nu om was stemde een meerheid voor de verhoging. Alleen VVD en D66 deden dat niet.

Het college heeft in het verleden de verkeerde keuzes gemaakt die nog lang veel geld blijven kosten en doet nu maar niets meer, zit de rit uit. Dat is de kop in het zand steken en daarom was de SP van plan om het college een emmer met zand uit het Blauwe Meertje aan te bieden. 'Maar omdat ik vanavond eigenlijk die emmer ook weer terug zou moeten brengen omdat er veel te veel emmertjes zand uit die plas zijn gehaald hebben we iets anders meegenomen, ' aldus Jeroen Goubet. De SP overhandigde de burgemeester een emmertje met snoeptomaatjes 'zodat er tijdens de B&W vergaderingen wat vaker aan de SP gedacht wordt.' De burgemeester grapte er soep van te gaan maken.

U bent hier