h

Plannen zandwinning uitgesteld, college komt tegemoet aan groene verenigingen

8 juli 2015

Plannen zandwinning uitgesteld, college komt tegemoet aan groene verenigingen

Foto: Nicole Goubet - Peeters / SP Weert

CZW, de Centrale Zandwinning Weert, wil meer zand afgraven in de plas aan de Herenvennenweg, beter bekend als het 'Blauwe Meertje. Hiervoor is een nieuwe vergunning nodig en voordat die afgegeven kan worden moet er ook een plan komen hoe het gebied in de toekomst in te richten en te gebruiken. Dat plan wordt nu even uitgesteld zodat groene verenigingen daar nauwer bij betrokken kunnen worden.

Naar aanleiding van diverse sprekers tijdens de raadsvergadering en ontwikkelingen in de laatste dagen kwam D66 kwam tijdens de raadsvergadering vanavond met een voorstel om het vaststellen van de plannen uit te stellen tot oktober. SP fractievoorzitter Jeroen Goubet; 'Diverse groene verenigingen hebben een alternatief plan voor het gebied opgesteld en de raad kreeg het gevoel dat daar onvoldoende oog voor zou zijn als het plan van CZW vanavond al vastgesteld zou worden. Dat is een punt'.

Het college van Burgemeester en Wethouders vond dit na een uitvoerige discussie met de raad ook en nam het voorstel over. Ook wensen en bedenkingen die de SP bij het plan van CZW indienden worden nu uitvoerig bij een mogelijk nieuw plan betrokken. De SP is blij dat de groene verenigingen nu nog beter betrokken worden bij het opstellen van een plan.

De SP heeft het belang van de natuur rond het Blauwe Meertje altijd vooropgesteld. Door het vasttellen van het plan uit te stellen ontstaan er geen problemen voor CZW. Ook de aanleg van het zwemstrand staat niet ter discussie.

U bent hier