h

Wethouder: voorzieningen Blauwe Meertje volgende week in orde en openingstijden ruimer

31 mei 2018

Wethouder: voorzieningen Blauwe Meertje volgende week in orde en openingstijden ruimer

Foto: Nicole Goubet - Peeters / SP Weert

Woensdagavond stelde de SP vragen over ontbrekende voorzieningen bij het dagstrand van het Blauwe Meertje. De zwemplek gaat volgende week vrijdag weer open maar de SP wees erop dat nog niet alle beloofde voorzieningen zoals speeltoestellen, toiletten en een verkooppunt voor de horeca klaar zijn. Volgens wethouder van Eersel zal dat volgende week wel zo zijn.

Toen de plannen voor de aanleg van een dagstrand bij het Blauwe Meertje werden gemaakt zijn er ook meteen afspraken vastgelegd over de gewenste voorzieningen. Die moeten aangelegd en betaald worden door de ontgronder die de plas uitgegraven heeft, de Centrale Zandwinning Weert (CZW). De SP diende samen met DUS Weert een motie (los voorstel) in om geen entree te heffen zo lang de voorzieningen niet in orde zijn.

Wethouder van Eersel begon zijn antwoord met de mededeling dat CZW eigenlijk al veel eerder aan de voorzieningen had willen beginnen. Ook heb men graag al een vast toilet-  en horecagebouw neergezet maar omdat het inrichtingsplan voor het gebied door allerlei procedures die derden hebben aangespannen nog niet definitief is kan dat nog niet. Vaste bebouwing zou dan illegaal zijn, daarom zijn de voorzieningen voorlopig nog tijdelijk. ‘Maar alle afspraken worden nagekomen,’ aldus de wethouder.

Want sinds de SP zondag is gaan kijken bij het dagstrand zijn er inmiddels al weer meer afspraken nagekomen. Zo liet Van Eersel foto’s zien van speeltoestellen die begin deze week zijn geplaatst.


'MISSCHIEN ZIJN DE TOEGANSPRIJZEN VAN HET ZWEMBAD WEL TE HOOG'


De wethouder ging bij de behandeling van zijn allerlaatste voorstel -vanavond neemt hij afscheid- ook in op de openingstijden. Die vormden het tweede deel van de motie en de VVD schreef eerder ook al een brief aan het College met het verzoek de openingstijden te verruimen. Hier is inmiddels over gesproken met de toekomstige uitbater van het dagstrand. Het strand zal voortaan tot 19:00 uur ’s avonds open blijven en ook gedurende een langere periode. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld een maand of vijf per jaar.

Tot slot haalde Van Eersel nog even de discussie over wel/geen gratis toegang aan. Er zijn drie redenen om een bescheiden toegangsprijs van drie euro te vragen. Ten eerste omdat het anders niet interessant is voor de uitbater. Ten tweede kost onderhoud van het terrein, bijvoorbeeld het opruimen van rommel, schoonmaken van het toilet en het legen van prullenbakken geld. En ten slotte wil men hiermee voorkomen dat het dagstrand een te grote concurrent van het zwembad wordt. ‘Misschien zijn de toegangsprijzen van het zwembad wel te hoog, maar dat is een andere discussie,’ aldus van Eersel.

Ondanks dat de SP nog steeds voorstander is van gratis toegang legt de partij zich bij de bescheiden toegangsprijs neer. Ook de motie was door de antwoorden van de wethouder eigenlijk overbodig en hoefde niet meer ingediend te worden.

Vanaf volgende week vrijdag dus weer veel zwemplezier!

U bent hier