h

Weert wil fors investeren in aanvalsplan armoede

14 juli 2017

Weert wil fors investeren in aanvalsplan armoede

Foto: onbekend / www.sp.nl

De SP is zeer verheugd met het voornemen van het college om fors te investeren in het bestrijden van de armoede in Weert. Het college verhoogd het budget van 160.000 euro naar 400.000 euro. Daarnaast wil het college in 2018, 2019 en 2020 nog eens 250.000 euro extra voor de plannen uittrekken. Het aanvalsplan is de uitwerking van een oproep die de SP vorig jaar bij de begroting deed.

Bert Peterse
“De belangrijkste verandering is dat de missie wordt dat niemand in Weert leeft of opgroeit in armoede,” zegt SP-raadslid Bert Peterse enthousiast. “Om dat te bereiken gaat de gemeente inzetten op het voorkomen van armoede door inwoners te informeren en te ondersteunen om financiele problemen te voorkomen. Ander punt is het actief bestrijden van armoede gaat om mensen die al financieel moeilijk rond kunnen komen. Ook zijn er groepen inwoners met verborgen armoede. De gemeente gaat deze mensen actief opsporen en informeren over de beschikbare mogelijkheden. Tot slot worden inwoners die armoede ervaren ondersteund en wordt er meer samenwerking tussen maatschappelijke organisaties georganiseerd.”

In Weert zijn 14.713 mensen die een (gedeeltelijke) uitkering inkomensverzekering (WW, WAO, Wajong, WAZ, WIA, AOW) ontvangen. Daarnaast ontvangen 1.011 mensen een (gedeeltelijke) sociale voorzieningen. Van de 21.979 huishoudens, moeten 3.628 huishoudens rondkomen van 125% of minder van het sociaal minimum.

“Een andere verandering is dat het minimabeleid vervangen wordt door een armoedebeleid.” Peterse vindt dat een goede stap: “Zo is er nadrukkelijk aandacht voor de persoonlijke situatie. Ook goed dat de gemeente een armoedecoördinator aanstelt. De grootste aandacht is er voor gezinnen met kinderen in armoede. In de variant die het college voorstelt komt er onder andere de mogelijkheid dat inwoners in de eigen omgeving terecht kunnen voor vragen en ondersteuning, tips en adviezen. Basisschoolkinderen kunnen iedere dag verantwoord ontbijten op school. Inwoners met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum krijgen jaarlijks een Meedoenbudget.”

“Naast de punten uit het plan zijn nog een aantal aanvullende mogelijkheden,” zegt Peterse. “In september wordt het plan aan de gemeenteraad voorgelegd, we zullen de zomer gebruiken om deze aanvullingen verder uit te werken.”

U bent hier