h

Fusie Risse - Westrom van de baan: een wijs besluit in belang van de medewerkers

23 november 2016

Fusie Risse - Westrom van de baan: een wijs besluit in belang van de medewerkers

Foto: onbekend / www.weertdegekste.nl

De fusie tussen Risse en Westrom gaat niet door. Deze conclusie trekken beide besturen van de sociale werkvoorzieningen. De cultuurverschillen tussen de bedrijven zijn te groot en de 'harde' noodzaak om te fuseren ontbreekt. Voor gemeenten is niet duidelijk of de fusieorganisatie betere of tenminste gelijke resultaten voor de gemeenten kan behalen.

De SP heeft zich vanaf het begin kritisch opgesteld over de fusie. De afgelopen twintig jaar is er hard om gewerkt van de Risse een sterke werkvoorziening te maken. Een fusie zou alleen door kunnen gaan als de medewerkers van de Risse er beter van zouden worden. Het werd de SP in de laatste maanden steeds duidelijker dat die voorwaarde niet overeind zou blijven. Nu de fusie niet door gaat, is het zaak te kijken naar andere samenwerkingsmogelijkheden. Dit met het doel om de best mogelijke werkvoorziening voor de mensen van de Risse te blijven.


"DE BELANGEN VAN DE WERKNEMERS STAAN OP DE EERSTE PLAATS"


 

Landelijk afbraakbeleid van VVD en PvdA
Door de landelijke bezuinigingen op de sociale werkvoorziening, komen steeds minder mensen in aanmerking voor een zogenaamde ‘beschutte werkplek’. Het kabinet van VVD en PvdA heeft van de sociale werkvoorziening een sterfhuis gemaakt. Er is geen nieuwe instroom en door herkeuringen komen steeds minder mensen in aanmerking voor een (nieuwe) beschutte werkplek. Daarnaast stroomt jaarlijks een aantal mensen uit vanwege arbeidsongeschiktheid of pensioen.

Fusie vooral financiële voordelen
Niets doen zou volgens de berekeningen uit 2015 tot financiële tekorten gaan leiden die uiteindelijk bij de gemeente terecht komen. Doel van de fusie tussen de Risse en Westrom zou dan ook vooral een kostenbesparing zijn geweest. De gemeenteraad werd voorgehouden dat er uiteindelijk 1,4 miljoen euro bespaard kon worden.

Inmiddels blijkt deze kostenbesparing onhaalbaar. Door mindere bedrijfsresultaten en een dure lening voor een bedrijfspand bij Westrom zouden de Westrom-gemeenten ieder jaar een bedrag van ongeveer één miljoen euro bij moeten passen. 

Daarnaast hebben Westrom-medewerkers andere loonkosten dan Risse-medewerkers. Ook is er een cultuurverschil tussen de twee bedrijven. Er is geen gezamenlijke verwachting dat de fusieorganisatie de gewenste cultuurverandering kan realiseren. Nogal wat beren op de weg dus waardoor de uiteindelijke fusie al werd uitgesteld tot 2019. Al met al twee jaar stilstand en onzekerheid voor de medewerkers die toch al in een kwetsbare positie zitten.

Dapper besluit om de fusie te stoppen
“Ik ben blij dat de besturen deze conclusie hebben getrokken,” zegt SP-raadslid Bert Peterse:
“De SP is altijd kritisch geweest op dit proces. We zijn nooit per sé tegen een fusie geweest,  maar de belangen van de medewerkers staan op de eerste plaats. Een fusie moet die belangen verbeteren en anders moet je het snel laten! We komen al tientallen jaren op voor De Risse en hebben belangrijke veranderingen afgedwongen waardoor De Risse nu één van de beste sociale werkbedrijven van Nederland is. Als sociaal werkbedrijf scoort de Risse als je alles bij elkaar optelt zeker een acht. De Westrom scoort een vijfje. Wij laten het ons als SP niet gebeuren dat die twee bij elkaar opgeteld een zes en een half worden. Dat is een achteruitgang voor de mensen waarmee we samen hebben geknokt. Dat is onacceptabel.”

Hoe nu verder?
“Dat de besturen besloten hebben het fusieproces te stoppen is een dapper besluit,” zegt Bert Peterse. “Dat betekent ook dat de energie nu kan gaan naar andere samenwerkingen waarbij werken en zorg natuurlijker in elkaar over gaan. Denk bijvoorbeeld aan de samenwerking die tussen de Risse en PSW is gestart.”

“Hierbij gaat het om een groepsbegeleide werkplek waarbij cliënten van PSW - onder begeleiding op maat - samen met Risse-medewerkers werkervaring opdoen in het Arbeidstrainingscentrum van de Risse. De kennis en ervaring van beide instellingen wordt gedeeld en ingezet voor de mensen om zo het beste aan deze mensen te bieden. De taken van het werkbedrijf kunnen onder de vlag van de Risse worden uitgevoerd. Dan gaat het om het halen van diploma’s en startkwalificaties voor jongeren die moeilijk leren of op school mee kunnen komen. De Risse kan mensen die al langer een uitkering ontvangen testen wat mensen kunnen en zo begeleiden naar werk.”

Het stoppen van de fusie tussen de Risse en de Westrom is niet het einde, maar een nieuw begin. De SP zal bij iedere nieuwe ontwikkeling kijken of dit de belangen van de mensen van de Risse dient en of het voor de inwoners van Weert er beter op wordt.

U bent hier