h

Hoe gaat de Hulp bij het huishouden er in 2017 uitzien?

15 december 2016

Hoe gaat de Hulp bij het huishouden er in 2017 uitzien?

Foto: Nico van den Bent

Dinsdag en vorige week sprak de gemeenteraad over één van de grootste zorgtaken die de gemeente onder haar hoede heeft; de hulp bij het huishouden (HBH). Er is in de afgelopen jaren veel veranderd. Ondanks bezuinigingen vanuit Den Haag is Weert maximaal sociaal gebleven dankzij de SP; de gemeente zorgt goed voor de mensen die zorg nodig hebben. En gaat nog meer doen!

Het is goed dat de gemeente verantwoordelijk is geworden voor meer zorgtaken. De gemeente staat tenslotte dichter bij de mensen dan de landelijke overheid. Maar er zat ook een bezuiniging bij die overdracht en dat is minder fraai. Toch heeft Weert er alles aan gedaan om de HBH overeind te houden. Over het algemeen is het goed gegaan. Eerder dit jaar gaven mensen die HBH krijgen de zorg over het algemeen een 7,5. De zorg an sich kreeg zelfs een 8.
 
Maar er is altijd ruimte voor verbetering. In 2015 en 2016 is er ervaring opgedaan en met die ervaringen moet de zorg beter. Daarover sprak de gemeenteraad gisteren tijdens de commissievergadering Inwoners.
 
De SP was fel. Het is tijdens de afgelopen twee jaren steeds duidelijker geworden dat mensen die net 'onder' of net 'boven' een zorgindicatie zitten buiten de boot vallen.
 
SP fractievoorzitter Jeroen Goubet ‘Wanneer iemand tijdelijk HBH nodig heeft, bijvoorbeeld tijdens herstel van een operatie of wanneer hulp van de partner of derden tijdelijk wegvalt, dan is extra zorg nodig. Ook wanneer iemand eigenlijk niet meer thuis kan wonen en naar een verzorgingshuis of verpleeghuis moet zou er extra HBH beschikbaar moeteen komen Wij willen als SP dat de randen opgezocht worden.'
 
 
Door het beleid van het kabinet komen er steeds minder plekken in verzorgingshuizen waardoor mensen pas later in aanmerking komen of langer moeten wachten voor men daar terecht kan. Precies voor deze mensen wil de gemeente dus extra zorg gaan leveren. Er gaat per geval bekeken worden wat iemand nodig heeft.
 
Goubet: 'Het is eigenlijk belachelijk dat de gemeente daarvoor moet zorgen, want dit kabinet wat nu ineens zoveel sier maakt met mooie economische cijfers heeft wel vele verzorgingshuizen gesloten.'
 
De plannen voor méér zorg worden in het komende jaar ontwikkeld zodat ze vanaf 2018 in kunnen gaan.
 
 

GOEDE ZORG VOOR DE MENSEN EN EEN EERLIJK SALARIS VOOR MEDEWERKERS


 

Mensen met een zorgindicatie voor Hulp bij het huishouden kunnen tot die tijd ook in 2017 nog steeds tegen een laag tarief extra uren zorg inkopen. Van de vierentwintig euro per uur betaald de gemeente er veertien en degene die extra zorg wil tien.

De SP vroeg ook aandacht voor het doorgaan van zorg als een zorgmedewerker vakantie heeft of ziek wordt. Dat was één van de belangrijkste klachten in de afgelopen twee jaar. De zorg in Weert scoorde daarop onvoldoende. Het voornemen bestaat om dit te verbeteren door standaard wat meer zorg 'in te kopen' voor iedereen die een indicatie heeft. Zorgaanbieders zoals Land van Horne krijgen daardoor ook wat meer ruimte.
 
Tot slot was de SP ook erg blij met de prijzen waarvoor zorg in Weert ‘ingekocht’ wordt. Goubet; Weert betaald een eerlijke prijs voor Hulp bij het huishouden. Het tarief waartegen de gemeente Weert bij thuiszorgorganisaties zorg ‘inkoopt’ is 23.75 euro per uur. De landelijke adviesprijs is 22.46 euro per uur, het landelijk gemiddelde is 21.33 euro per uur. Goede zorg voor de mensen en een eerlijk salaris voor medewerkers!
 
HBH 2017 en de aanzet naar de plannen voor 2018 zullen aanstaande woensdag waarschijnlijk goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Alle partijen behalve het CDA hebben al aangegeven het voorstel te gaan steunen.

U bent hier