h

Gemeente eens met SP: graaigedrag in de zorg kan niet!

25 augustus 2017

Gemeente eens met SP: graaigedrag in de zorg kan niet!

 “Ook wij zijn van mening dat beschikbare middelen voor ondersteuning/zorg van de burgers zoveel mogelijk ten goede dienen te komen aan de burger. Topinkomens … zijn ongepast”, aldus de gemeente in sjieke woorden in haar antwoord op een brief van de SP.

Begin juni stuurde de SP een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders naar aanleiding van een onderzoek. Vakbond FNV was samen met Dagblad de Limburger tot de conclusie gekomen dat zorgbestuurders in Limburg nog steeds veel te veel verdienen ondanks dat de wet aangescherpt is.

De gemeente heeft ook gemerkt dat diverse zorgbestuurders te veel verdienen. Bestuurders van zorginstellingen waarmee de gemeente zaken doet.

“Helaas constateren we dat we hier op dit moment niet op kunnen ingrijpen. Op bestuurders met een inkomen boven de Balkenende-norm is een overgangsrecht van toepassing.”

Dat overgangsrecht betekend dat bestuurders met een te vette cheque vanaf dit jaar vier jaar de tijd hebben om naar ‘normaal’ te gaan. In welke stappen ze dat doen mogen ze zelf weten “Samengevat, de gemeente Weert heeft geen juridische gronden om in te grijpen,” aldus de gemeente in haar brief.

Ondanks dat is de SP blij. ‘Wat een andere toon. Ik proef eindelijk de verontwaardiging!’, aldus raadslid Jeroen Goubet. ‘Al bijna tien jaar trekt de SP keer op keer aan de bel. In 2008 zei de gemeente eerst dat er niks aan te doen was. In 2013 werd het besluit genomen om geen zaken meer te doen met graaiers. En nu is de gemeente het roerend eens met de SP. 'Stop de graaiers'! Politiek is voor sommigen geschreeuw, meestal is het stroperig en hard werken. Maar de aanhouder wint!’, aldus Goubet.

En de gemeente gaat nog een stapje verder. ‘Wat we wel gaan doen is de salarisontwikkeling van topinkomens volgen. Wij zullen bij de jaarverantwoording binnen het sociale domein de inkomens van de bestuurders van de 15 grootste zorgaanbieders in beeld brengen. Indien de salarisontwikkelingen buiten de pas lopen zullen we bestuurders hierop aanspreken.’

Volhouden helpt.

U bent hier