h

Extra geld voor kinderen in armoede; college aan de slag met voorstel SP en PvdA

17 januari 2014

Extra geld voor kinderen in armoede; college aan de slag met voorstel SP en PvdA

Het college van B&W van Weert gaat de stichtingen Leergeld en Jeugdsportfonds jaarlijks beiden 20.000 euro geven om kinderen uit arme gezinnen mee te kunnen laten doen aan sport, cultuur en muziekactiviteiten. Burgemeester en Wethouders gaan hiermee een motie van SP en PvdA van eind september vorig jaar daadwerkelijk uitvoeren.

SP lijsttrekker Jeroen Goubet: “Een groot compliment voor het college voor de manier waarop ze het voorstel van SP en PvdA in daden omzet. Dit willen we zien. Een van de belangrijkste speerpunten die de SP in haar tienpuntenplan voor de verkiezingen heeft staan is armoede onder kinderen uitbannen. In Weert groeien naar schatting duizend kinderen op in armoede. Dit is echt een hele goede maatregel die voorkomt dat deze kinderen buiten de boot vallen en kansen missen.”

Beide organisaties bieden op een laagdrempelige manier ondersteuning aan kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Kinderen wordt de mogelijkheid geboden om mee te doen aan sport, spel, cultuur en muziek maken. Het aantal aanvragen voor deze vorm van ondersteuning neemt de laatste jaren enorm toe. Het geld wordt niet aan de ouders gegeven maar direct aan de verenigingen waar het kind bij hoort.

https://weert.sp.nl/standpunten/extra-geld-armoedebestreiding

U bent hier