h

Extra geld armoedebestreiding

Wanneer? 25 september 2013

Wat voor soort voorstel en van wie? Motie (voorstel) van SP, PvdA,

Waar ging het over? Een voorstel om extra geld voor armoedebestrijding vanuit den Haag ook daadwerkelijk voor armoedebestrijding te gebruiken met de nadruk op kinderen die in armoede opgroeien.

Wie was vóór? SP, Weert Lokaal, CDA, D66, VVD, PvdA, fractie Egging

Voorstel aangenomen? Ja.

U bent hier