h

Bewaakte fietsenstalling Hegstraat wordt gratis

16 november 2017

Bewaakte fietsenstalling Hegstraat wordt gratis

Foto: Nico van den Bent / SP Weert

Tijdens de begrotingsbehandeling op woensdag 15 november werd een amendement door de SP ingediend om de bewaakte fietsenstalling aan de Hegstraat gratis te maken voor alle gebruikers. Het amendement kon rekenen op een brede steun in de raad. 

Tussen 2010 en 2012 was de bewaakte fietsenstalling aan de Hegstraat gratis. Toen nam het aantal fietsen op met bijna 50.000 fietsen toe. In 2014 stond het voortbestaan van de stalling ter discussie. Toen kwam Weertenaar Ibrahim Doslu in actie voor het behoud van de bewaakte stalling en verzamelde ruim 3.000 handtekeningen. De gemeenteraad besloot de bewaakte fietsenstalling open te houden tegen zo laag mogelijke kosten. 

“In 2014 is de bewaakte fietsenstalling behouden gebleven, na drie jaar is het tijd om de bewaakte fietsenstalling gratis te maken voor alle gebruikers!” volgt SP bestuurslid Ibrahim Doslu. 

“De afgelopen jaren hebben we kunnen zien dat er een daling is in het aantal gebruikers van de bewaakte fietsenstalling aan de Hegstraat. Door het gratis maken van de stalling, kunnen we het bezoekersaantal een boost geven. Tevens zien we een groeiende groep van (recreatieve) ouderen met een elektrische fiets. Voor deze doelgroep is het prettig als er een gratis bewaakte voorziening is. Maar ook kan hierdoor de parkeerdruk in andere stallingen in de binnenstad verlaagd worden en het wild parkeren van fietsen kan hierdoor aangepakt worden. Maar als groenste regio ter wereld dienen we een positief signaal af te geven richting de fietsers.” aldus SP bestuurslid Ibrahim Doslu.

De bewaakte fietsenstalling aan de Hegstraat zal met ingang van 1 januari 2018 gratis te gebruiken zijn.

U bent hier