h

Weert gaat overbelaste gezinnen helpen

21 december 2017

Weert gaat overbelaste gezinnen helpen

Foto: Sjoerd van Hoof / Weertdegekste.nl

‘Een probleem komt zelden alleen’ is een spreekwoord dat in veel gezinnen helaas maar al te vaak bewaarheid wordt. Problemen als werkeloosheid, ziekte, schulden, relatieproblemen enzovoorts stapelen zich op en worden steeds zwaarder. Weert gaat deze gezinnen helpen en is daarvoor een samenwerking aangegaan met de Stichting Buurtgezinnen.nl.

Initiatiefneemster orthopedagoog Leontine Bibo. “In iedere gemeente wonen gezinnen die overbelast zijn. En dan lukt het niet meer om op ieder moment voldoende tijd en aandacht aan de kinderen te besteden. De kinderen worden hiervan de dupe. Hun groei en ontwikkeling komen in gevaar en soms zelfs hun veiligheid. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat kinderen uit huis worden geplaatst. Het doel van Buurtgezinnen.nl is, om het aantal uithuisplaatsingen in Nederland terug te dringen. Samen met de gemeente wil Buurtgezinnen.nl er voor zorgen dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien in hun eigen gezin.”

Buurtgezinnen.nl gaat gezinnen waar problemen spelen koppelen met gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven, zogenaamde gastgezinnen.

Die ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit de kinderen naar zwemles of sport brengen, ze af en toe een weekend, middag of avond opvangen of een rustige huiswerkplek bieden. Maar ook een vaste dag in de week naar school of het kinderdagverblijf brengen, meegaan naar ouderavonden, helpen bij het vieren van de verjaardag of meedenken over de schoolkeuze.

Een steungezin wordt voor een langere periode de steun en toeverlaat voor een vraaggezin op het gebied van de opvoeding van de kinderen. Welke ondersteuning een steungezin biedt en hoeveel tijd het gezin erin steekt, is afhankelijk van de gemaakte afspraken. De ondersteuning kan ook veranderen in de loop van de tijd.

Vanuit de gemeente wordt er een coördinator voor het project aangesteld. De aftrap voor het project werd tijdens de koopzondag in de binnenstad bij Brownies En Downies gegeven door wethouder Sterk. Iedereen mocht komen proeven van een taart die door de wethouder werd aangesneden om zo de aandacht te vestigen op dit project dat in andere plaatsen al succesvolle voorbeelden kent.

Foto: Sjoerd van Hoof / Weertdegekste.nl

Foto: Sjoerd van Hoof / Weertdegekste.nl

Foto: Sjoerd van Hoof / Weertdegekste.nl

U bent hier