h

Raad stemt in met verkoop Lichtenberg

30 maart 2017

Raad stemt in met verkoop Lichtenberg

Een tientallen jaren oude wens ging gisterenavond in vervulling. Openluchttheater De Lichtenberg komt in handen van de gemeente. Deze verkoopt het vervolgens meteen door aan de organisatie Horne Quartier (HQ) die ook de naastgelegen voormalige Van Hornekazerne in bezit heeft. Horne Quartier gaat De Lichtenberg opknappen en weer in gebruik nemen. De gemeenteraad was gisteren uiterst positief over dit plan maar wilde wel garanties over de publieke toegankelijkheid van De Lichtenberg.

Er werd al een tijdje onderhandeld over een grondruil in het gebied. Een aantal gronden waaronder het openluchttheater zijn in bezit van de stichting Provisus, een vastgoedbeheerder die ooit is voortgekomen uit het Bisschoppelijk College. Andere gronden, waaronder de voormalige sportvelden van het Bisschoppelijk College zijn in handen van de gemeente. Deze worden geruild. Provisus wordt dus eigenaar van de sportvelden en gaat er paardensportactiviteiten ontwikkelen. De gemeente wordt eigenaar van het openluchttheater, het entreegebouw van het Lichtenberg-complex, een nabijgelegen opslagloods, boerderij De Helmonder en de voormalige gymzalen van het Bisschoppelijk College.

Lang duurt die eigendom niet. De gemeenteraad heeft namelijk altijd de wens uitgesproken om de Lichtenberg op te knappen en weer in gebruik te nemen maar die taken, vooral het uitbaten van het theater, niet door de gemeente zelf uit te laten voeren. Ook wil de raad niet dat de gemeente eigendom is van het theater. Er zijn lessen geleerd dankzij de Poort van Limburg. De eigendommen van de gemeente worden daarom meteen doorverkocht aan HQ, eigenaar van de naastgelegen voormalige kazerne.

Maar de gemeenteraad wilde wel enkele garanties. Zo wilden de SP en het CDA dat bij de verkoop aan HQ wordt afgesproken dat indien HQ ooit weer van De Lichtenberg af zou willen het theater éérst aan de gemeente te koop aangeboden wordt. Het college van Burgemeester en Wethouders en ook SP, CDA, Weert Lokaal, VVD, PvdA en D66 waren het hiermee eens.

Ook wilden de socialisten waarborgen dat de omgeving van het theater één groot parkachtig gebied met wandelpaden en vrij toegankelijk wordt. Het uiterlijk van het gebied intact blijven door ookin de toekomst afspraken te blijven maken over ontwikkelingen. Een nipte meerderheid van SP, CDA, VVD en PvdA was het hiermee eens.

Het uiteindelijke voorstel kon op brede steun van de gemeenteraad rekenen. Alleen DUS Weert en de PvdA waren het niet eens met de manier waarop het College van B&W de gemeenteraad tijdens het onderhandelingstraject van informatie had voorzien. Ook vonden ze dat HQ teveel voordeel heeft en dat de hele verkoop openbaar aanbesteed had moeten worden. De twee partijen waren het overigens wel inhoudelijk eens met het plan en de ideeën van HQ.

Want HQ heeft grootse plannen met het openluchttheater. Vanuit de provincie zijn er waarschijnlijk al enkele subsidies voor het opknappen van de Lichtenberg beschikbaar onder andere voor het vervangen van alle technische installaties in het theater. Een lang gekoesterde wens van vele Weertenaren gaat daarmee binnenkort in vervulling: de Lichtenberg komt weer tot leven!

Foto: Nico van den Bent / SP Weert

U bent hier