h

Privatisering stadstoezicht van de baan

26 november 2015

Privatisering stadstoezicht van de baan

Foto: Nico van den Bent / SP Weert

De gemeenteraad heeft gisteren een einde gemaakt aan een jarenlange discussie over de privatisering van het Stadstoezicht. De SP had eerder al aangegeven niet te willen privatiseren en op initiatief van de socialisten bekrachtigde een ruime raadsmeerderheid dat.

In een amendement (wijzigingsvoorstel) werd namelijk het oorspronkelijke voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders, waarin privatiseren in de toekomst nog steeds een optie is, aangepast. 

SP fractievoorzitter Jeroen Goubet. ‘Eigenlijk is privatiseren op dit moment sowieso niet aan de orde omdat er ondanks een zoektocht geen bedrijf of andere partij is gevonden die de afdeling Stadstoezicht in zijn geheel over zou willen nemen.’ De raad had in 2014 het toenmalige College van B&W opdracht gegeven om dat te gaan onderzoeken, waar de SP het destijds overigens niet mee eens was.

Het ging daarmee tijdens de raadsvergadering gisteren eigenlijk alleen om de vraag of dat de raad een blanco cheque aan B&W wil geven om alsnog te gaan privatiseren mocht die mogelijkheid zich in de toekomst voordoen. Door het amendement dat gesteund werd door alle partijen behalve de VVD en D66 is nu vastgelegd dat dit niet mogelijk is. B&W moeten in zo een geval eerst met een nieuw voorstel terug naar de gemeenteraad. 

Goubet licht toe. ‘Rust, daar gaat het nu om. Er wordt al een jaar of zes over privatiseren gesproken. Het is heel vervelend geweest voor de BOA’s dat er zo lang onzekerheid over de toekomst van hun baan heeft bestaan. Belangrijk is nu dat er rust komt op de afdeling en wij denken dat onze aanpassing van het voorstel daarvoor zorgt. Die rust is ook nodig om eindelijk weer eens goed te kunnen gaan bekijken wat er beter kan en moet bij het Stadstoezicht. Dat is in al die jaren misschien toch wat blijven liggen.’

Er zal sowieso gekeken gaan worden of er slimme kostenbesparingen te behalen zijn door bijvoorbeeld materialen gezamenlijk met andere gemeenten in te kopen. Een motie (los voorstel) van de SP en PvdA om dan meteen de vraag mee te nemen of er genoeg BOA’s zijn werd alleen gesteund door SP, PvdA, CDA, VVD-raadslid Engelen en haalde het niet.

Foto: Nico van den Bent / SP Weert

Goubet; 'Wij zijn ervan overtuigd dat het besluit dat de gemeenteraad gisteren heeft genomen het beste is voor Weert en voor de BOA's. Zij moeten al hun aandacht kunnen richten op het zijn van een goed visitekaartje voor- en het in de gaten houden van de veiligheid in onze stad. Ook hebben we er alle vertrouwen in dat het College van B&W in de loop van volgend jaar met goede voorstellen zal komen om het stadstoezicht verder te verbeteren.'

U bent hier