h

SP gaat niet akkoord met privatisering stadstoezicht

18 november 2015

SP gaat niet akkoord met privatisering stadstoezicht

Foto: Weertdegekste / www.weertdegekste.nl

De SP zal niet akkoord gaan met het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders om de afdeling ‘toezicht openbare ruimte’, zeg maar het stadstoezicht’, van de gemeente te privatiseren. Een gammel onderzoek, onduidelijke ‘voordelen’, het ontbreken van een bedrijf dat het toezicht uit zou willen gaan voeren en een afwijzend OR-advies zijn daar de belangrijkste redenen voor.

Het College is al een tijd aan het onderzoeken of privatisering voordelen oplevert en stelt voor om vanuit de bestaande situatie te ‘groeien’ naar privatisering. De SP ziet daar dus niets in en het leek er gisterenavond tijdens de commissievergadering Ruimte op dat meerdere partijen er zo over denken.

De SP wil de discussie nu snel afsluiten zodat er duidelijkheid komt voor de medewerkers en de Weertenaren en zal eventueel samen met andere partijen een amendement (wijzigingsvoorstel) indienen tijdens de komende raadsvergadering om het privatiseren te schrappen.

‘Er is (te) lang nagedacht en (te) veel onderzocht. We hebben het gevoel dat in afwachting daarvan om de hete brei, om vragen zoals ‘hoe gaat het nu eigenlijk met het stadstoezicht sinds de bezuinigingen’ heen is gedraaid. Als de raad volgende week met een duidelijk ‘nee’ komt, en daar hopen we op, dan is het hoog tijd om daar weer alle aandacht aan te geven.’

‘En je kunt ook zonder, of misschien wel juist zonder privatiseren nog meer de samenwerking met andere gemeentes zoeken. Tijdens de kermis lopen er al  boa’s uit Roermond door Weert en het gaat ook andersom. Ook zou je best naar een gezamenlijke inkoop met andere gemeentes kunnen gaan kijken om maar wat voorbeelden te noemen,’ aldus fractievoorzitter Goubet.

Daarbij mag wat de socialisten betreft, zodra het privatiseren van de baan is, best nagedacht gaan worden over uitbreiding van het aantal boa’s. Door bezuinigingen in de afgelopen jaren is het aantal terug gebracht. Hierover zal de SP waarschijnlijk een motie (los voorstel) in gaan dienen tijdens de raadsvergadering van volgende week.

De eerste reacties vanuit de afdeling stadstoezicht zelf zijn blij verrast.

U bent hier