h

Gemeente gaat extra aandacht geven aan strooien bij verzorgingshuizen

13 september 2017

Gemeente gaat extra aandacht geven aan strooien bij verzorgingshuizen

Vanavond werd tijdens de commissievergadering ruimte het Gladheidsbestreidingsplan 2017 - 2021 besproken. Omdat de SP tijdens eerdere winters een aantal keren klachten heeft gekregen over slecht of helemaal niet strooien rond verzorgingshuizen, wozoco's enzovoorts gaat de gemeente daar opnieuw extra aandacht aan besteden.

De SP gaat regelmatig in de wijken en dorpen langs de deuren en mensen weten de partij gemakkelijk te vinden als ze ergens een klacht of opmerking over hebben. En hoewel de afgelopen winter erg zacht was heeft de partij tijdens strenge winters regelmatig klachten gekregen over slecht of niet strooien rond verzorgingshuizen, bejaardenhuizen, woon-zorgcomplexen enzovoorts.

De SP heeft er toentertijd al aandacht voor gevraagd en deed dat vanavond nog eens nu het nieuwe strooiplan voor de komende vier jaar werd besproken. De gemeente had het gebrek trouwens ook al opgemerkt. 

Wethouder Van den Heuvel gaf daarop aan dat er tijdens de komende winter goed gekeken gaat worden naar het voldoende strooien rond deze plekken zodat ook mensen die slecht ter been zijn mobiel blijven als het gevroren of gesneeuwd heeft.

Overigens gaat de gemeente waarschijnlijk ook kleinere strooiwagentjes aanschaffen zodat met name bermen langs fietspaden niet meer kapot gereden worden. Ook komen er proeven met alternatieven voor strooizout die milieuvriendelijker zijn zoals sap dat uit gras wordt geperst.

De partijen zijn het al eens over het voorstel. Dat betekend dat er in de gemeenteraadsvergadering volgende week woensdag niet meer over gepraat hoeft te worden en dat de raad ermee akkoord gaat.

U bent hier