h

Schutterijen en zangverenigingen ontzien bij bezuinigingen

25 november 2016

Schutterijen en zangverenigingen ontzien bij bezuinigingen

Foto: Schutterij Sint Oda Boshoven / www.schutterijsintoda.com

Woensdagavond heeft de SP ervoor gezorgd dat de bezuinigingen bij schutterijen en zangverenigingen voor een groot deel niet doorgaan. Deze verenigingen worden daardoor nu meer gelijkwaardig behandeld ten opzichte van harmoniën en fanfares.

Het debat over de ‘herziening van het subsidiestelsel voor vrijwilligersorganisaties’ ging niet zonder slag of stoot. Voor de behandeling van dit agendapunt werd door de gemeenteraad ruim de tijd genomen.

Over het algemeen is de SP tevreden met het nieuwe subsidiestelsel omdat voor het eerst gelijksoortige verenigingen met elkaar zijn vergeleken om te zien welke subsidiebedragen redelijk zijn en meer eenheid te creëren.


EEN GOED SOCIAAL BELEID WAAR DE SP ERG TEVREDEN OVER IS


Deze nieuwe zogenaamde grondslagen voor subsidie maken  alles duidelijker en eenvoudiger. Er is een overgangsregeling voor verenigingen die gekort worden en een knelpuntenbudget mochten er toch grote problemen ontstaan.

Verder kunnen verenigingen aanspraak maken op een budget voor vernieuwende activiteiten  gekoppeld aan maatschappelijke thema's. Voor 2017 zijn de thema’s samenwerken, verbinden en diversiteit. Groepen waar de SP zich sterk voor maakt zoals ouderen, gehandicapten en jongeren worden overigens ontzien.

Een goed sociaal beleid dus waar de SP erg tevreden over is. Toch vonden de socialisten het nodig om twee concrete wijzigingsvoorstellen in te dienen.

SP raadslid Karin Duijsters:" Het nieuwe beleid is gebaseerd op gelijkwaardigheid. Het klopt wat ons betreft daarom niet dat schutterijen in tegenstelling tot harmonieën en fanfares geen bijdrage meer zouden krijgen voor senior leden. De schutterijen moeten namelijk investeren in instrumenten en zouden zonder deze wijziging sterk benadeeld worden. Ook de volwassen koren worden onevenredig hard getroffen. De vaste bijdrage en de bijdrage voor senior leden is verdwenen. Gelukkig hebben we een meerderheid gekregen voor ons wijzigingsvoorstel wat concreet inhoudt dat de volwassen koren hun huidige vaste bijdrage van 250 euro behouden."

U bent hier