h

SP dient initiatiefvoorstel in: "Weert Signaleert"

7 september 2016

SP dient initiatiefvoorstel in: "Weert Signaleert"

Foto: Jeroen Goubet / www.weert.sp.nl

Met 'Weert Signaleert' gaan gemeente en maatschappelijke organisaties actiever zorgmijders opsporen en inwoners krijgen hier een actieve rol bij. Dat is de kern van het initiatiefvoorstel dat de SP in Weert aan de gemeenteraad heeft aangeboden. 

SP-raadslid en opsteller van het voorstel Bert Peterse geeft een samenvatting.

“Met 'Weert Signaleert' komt er één centraal punt waar iedere inwoner zijn zorgen kan melden over mensen waarvan men denkt dat ze zorg kunnen gebruiken, maar daar geen beroep op doen. Bijvoorbeeld de oudere vrouw op de hoek bij wie het huis steeds viezer wordt maar die nog nooit thuishulp heeft aangevraagd. Ook (zorg)professionals kunnen hun zorgen via het meldpunt doorgeven. Een wijkagent die een ronde maakt langs het huis van de vrouw, om maar bij dat voorbeeld te blijven, of een loodgieter die in opdracht van de huurbaas een afvoer komt repareren. Vervolgens zorgt het meldpunt ervoor dat de juiste mensen of hulpinstanties ingeschakeld worden."

Peterse; "We willen de mensen helpen die de weg zijn kwijtgeraakt in alle veranderde regeltjes of die zijn afgehaakt. Één meldpunt zorgt voor duidelijkheid. Ook kan hulp beter worden ingezet, zoals de vrijwillige ouderenadviseurs. En ontstaat een verbinding met het professionele zorgnetwerk Weert KAN.”

Die laatste organisatie krijgt een actieve rol in het voorstel. zegt Peterse: “Weert KAN heeft een relatie met het ambtelijk Ketenoverleg Wmo. Ook Punt Welzijn, Land van Horne, De Zorggroep, AMW-ML, MEE, Vincent van Gogh, Met ggz, PoZob, gemeente Weert, Wonen Limburg, PSW, SGL, PGZ en Hulp bij Dementie Midden-Limburg enzovoorts doen mee. Daarnaast zijn er  korte lijntjes met het opbouwwerk, wijkagenten en de leefbaarheidscoördinatoren van Wonen Limburg. Tot slot komt er een verbinding met het vangnetoverleg waar de gemeente de meer extreme probleemgevallen oppakt en met het doorbraakteam 3D, een proef om verschillende soorten zorg beter op elkaar aan te laten sluiten. Het is dus allesomvattend"

Als de gemeenteraad eind september met het voorstel instemt, volgt de uitwerking. Waar het meldpunt moet komen, wie het gaat organiseren en hoe er wordt omgegaan met privacy zijn bijvoorbeeld vragen die daarin beantwoord moeten worden. De SP stelt voor om geld voor die uitwerking beschikbaar te stellen zodat er begin 2017 een uitgewerkt plan naar de gemeenteraad kan.

"Kwetsbare mensen helpen, daar gaat het om. Niemand buiten de boot. Het is voor iedereen beter dat problemnen snel opgemerkt worden om erger te voorkomen. We maken Weert er een stuk menselijker en socialer door', aldus Peterse.

SP introduceert 'Weert Signaleert'

U bent hier